Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Wiadomość dla tegorocznych absolwentów

Data: 18.07.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Stypendia marszałka dla najzdolniejszych studentów

Osoby, które rozpoczynają w październiku studia w województwie podkarpackim, mogą się ubiegać o Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. Warunkiem są bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego. Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą otrzymać jednorazowo 2 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się w październiku.

Zgodnie z regulaminem programu stypendialnego, stypendia przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpoczynającym naukę po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Kandydaci starający się o stypendium muszą spełniać następujące warunki:

- podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
- uzyskanie z egzaminu maturalnego 100 % punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka, w związku z posiadanym tytułem laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, albo uzyskanie wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka - równego co najmniej 80% punktów.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Stypendia zostaną przyznane 100 osobom, które uzyskały najlepsze wyniki na maturze.

Więcej informacji TUTAJ

Deklaracja wyboru dla uczniów pierwszych klas

Data: 04.07.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Deklaracja wyboru dla uczniów pierwszych klas do Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli rok szkolny 2014/2015

Bardzo prosimy aby wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły i wyniku egzaminu gimnazjalnego dostarczyć deklarację wyboru, podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),która dostępna jest na naszej stronie w zakładce Dla gimnazjalisty w dziale Rekrutacja - pliki do pobrania
lub w Komisji Rekrutacyjnej
lub bezpośrednio TUTAJ

Nabór do klas pierwszych.

Data: 03.07.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Listy kandydatów zakwalifikowanych do LO im. KEN można sprawdzić na stronie internetowej: https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php
lub na opublikowanych listach w gablotach informacyjnych w naszej szkole (parter)

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów świadectwa ukończenia szkoły i wyniku egzaminu gimnazjalnego, do poniedziałku 07 lipca do godz. 15.00

Kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji nie zostali przyjęci do naszej szkoły mogą składać niezwłocznie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.
Gotowe druki odwołania są dostępne na naszej stronie w zakładce Dla gimnazjalisty w dziale Rekrutacja - pliki do pobranialub w Komisji Rekrutacyjnej.

Jednocześnie bardzo prosimy aby wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły i wyniku egzaminu gimnazjalnego dostarczyć deklarację wyboru, podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),która dostępna jest na naszej stronie w zakładce Dla gimnazjalisty w dziale Rekrutacja - pliki do pobranialub w Komisji Rekrutacyjnej.

WorldTeach - wakacje z angielskim!

Data: 03.07.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Już od 21.07. 2014 r. ruszają kolejne warsztaty z językiem angielskim- WorldTeach. Wolontariuszem, który przyjedzie do naszego liceum jest Pani Michele Fitzsimmons. Studiowała na University of California Santa Barbara. Pani Michele (Mike) ma już doświadczenie jako nauczycielka języka angielskiego. Uczestniczyła w bliźniaczym programie w Namibii. . Z niecierpliwością oczekuje Ona na spotkanie z Wami. Grupy i harmonogram zajęć wywieszony jest w gablocie na parterze przy głównym wejściu. Harmonogram po pierwszych Waszych zajęciach może ulec zmianie. Uczniowie, którzy nie zapisali się na zajęcia mogą uczynić to w sekretariacie szkoły.

Podział na grupy i harmonogram zajęć:
GRUPA A: klasy- 2 E, 2 H, 2A, (pn.- 9.00-10.30, czw. 11.00-12.30)
GRUPA B: klasy- 1i (wt.- 9.00-10.30, pt. -11.00-12.30)
GRUPA C: klasy 1 C, 1 G, 1 H (pn.- 11.00-12.30, śr.-9.00-10.30)
GRUPA D: klasy- 1 E, 1 G (pn,-13.00-14.30, wt.- 11.00-12.300
GRUPA E: klasy- 2 i, 2 B, 2 G, 1 F, (śr.-13.00-14.30, czw.-9.00-10.30)
GRUPA F: klasy- 1 A, 1 B, (śr. 11.00-12.30, pt.-9.00-10.30)

Zapraszam na warsztaty !!!!!!!!!
Mariusz Potasz

Wyniki szkolnych dni sportu !

Data: 25.06.2014, Kategoria: Aktualności sportowe

W dniach 23-24 czerwca, w hali sportowej LO KEN, rozegrane zostały różne konkurencje sportowe w ramach szkolnych dni sportu.
Wyniki poszczególnych konkurencji:

Piłka nożna halowa (mikst):

I miejsce - kl. IE (Izabela Cichoń, Jagoda Cichoń, Alicja Wieloch, Damian Porzuc, Bartek Bąk, Mirek Gancarz, Michał Żerdecki).
Miejsce II - kl. IIB (Paweł Turek, Przemek Janic, Jakub Szwajka, Grzegorz Hara, Paweł Furman, Magda Kuryj).,
Miejsce III - kl. IF (Jan Biłogras, Mateusz Woźniak, Radek Paleń, Michał Peszt, Weronika Kaczor, Błażej Karlik, Filip Bzdyra, Agnieszka Borowiec).

Mecze: IE - IF 7:2
IF - 2B 2:3
IIB - IE 1:7

Tenis stołowy:
Dziewczęta: I - S. Motyka, II - A.Sołtysiak, III - Z.Cepil
Chłopcy: I - Przemek Kosior, II - Żak Sebastian, III - Żak Kamil.

Trójki siatkarskie:
I miejsce - Błażek Karlik, Radek Palen, Weronika Kaczor
II miejsce - Jakub Marut, Mateusz Łata, Sylwia Szeląg
III miejsce - Jacek Tokarz, Paulina Bednarczyk, Grzegorz Bieleń.

Dziękujemy za udział i gratulujemy sukcesów.

Wydawanie świadectw maturalnych 2014

Data: 23.06.2014, Kategoria: Matury

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 27.06.2014 od godz. 8.15 w sali nr 12.

Bardzo proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

Informujemy, że istnieje możliwość wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych. Procedura wniosku o wgląd polega na wyborze typu egzaminu, wypełnieniu formularza on-line, potwierdzeniu poprawności danych, wydrukowaniu wniosku, podpisaniu oraz przesłaniu na adres OKE w Krakowie pocztą, faksem lub złożeniu bezpośrednio w OKE w Krakowie.

TUTAJ znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wglądu do egzaminu maturalnego.

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Potasz

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14

Data: 23.06.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Uroczyste zakończenie roku szkolnego będzie miało miejsce w piątek 27.06. 2014 r. o godz. 10.30 w hali gimnastycznej.

Msza Św. z okazji zakończenia roku szkolnego dla uczniów i nauczycieli szkoły będzie koncelebrowana o godz. 9.00 w Kościele MBKP.

Po spotkaniu na hali gimnastycznej odbędzie się spotkanie
z wychowawcami w salach lekcyjnych.
klasa sala
1a - 47
1b - 42
1c - 25
1d - 19
1e - 9
1f - 20
1g - 36
1h - 39
1i - 10
2a - 45
2b - 13
2c - 40
2d - 32
2e 31
2f - 37
2g - 24
2h - 48
2i - 38

Nie zgubić talentu

Data: 23.06.2014, Kategoria: Ogłoszenia

WIADOMOŚĆ DLA UCZNIA POSIADAJĄCEGO SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W JEDNEJ DZIEDZINIE SZTUKI
„NIE ZAGUBIĆ TALENTU”
PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXXII/589/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2009 roku (z późn. zm.) prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu".

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia posiadającego szczególne osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki. Stypendium może być przyznane uczniowi, którego zainteresowania wykraczają poza szkolny program i który może poszczycić się znaczącymi i udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi.
Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.: konkursach, festiwalach, turniejach itp.).
Stypendium może być udzielone uczniowi, który udokumentuje uzyskane osiągnięcia.
Przy ocenie kandydata ubiegającego się o stypendium pod uwagę może być brana sytuacja rodzinna ucznia (np. rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, wychowywanie się w domu dziecka, ciężka, przewlekła choroba w rodzinie).
Uczniom otrzymującym stypendia, za te same osiągnięcia finansowane z innych źródeł, stypendium nie przysługuje.

Stypendia - z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub inny nauczyciel prowadzący, rodzice, opiekunowie prawni, uczeń pełnoletni. Wniosek o przyznanie stypendium winien być sporządzony na formularzu.
Stypendia– wnioski, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 30 czerwca 2014 roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Więcej informacji TUTAJ

DNI SPORTU W LOKEN !!!

Data: 13.06.2014, Kategoria: Aktualności sportowe

Zgodnie z tradycją w ostatnim tygodniu roku szkolnego odbywają się w naszej szkole Dni Sportu w których każdy uczeń może spróbować swoich sił mając do wyboru szeroki zakres dyscyplin sportowych. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału, poniżej zamieszczam harmonogram imprezy.

PONIEDZIAŁEK 23.06.2014
Hala sportowa:
Godz. 9.00 – 11.00
Halowa Piłka Nożna(drużyny klasowe mieszane tzn. przynajmniej jedna dziewczyna w drużynie)
Ilość zawodników w zespole max. 7
Opiekun sportowy: Tomasz Kajpust
11.00 – 13.00 Rocznikowy Mecz w Koszykówce Chłopców (rywalizacja pomiędzy klasami pierwszymi a drugimi)
Mecz towarzyski pomiędzy uczniami a nauczycielami
Opiekun sportowy: Bogdan Pamuła
Sala męska:
Godz. 11.00 – 13.00
Tenis stołowy( kategoria dziewcząt i chłopców)
Opiekun sportowy: Maria Serwońska
Siłownia:
Godz: 9.00 – 10.30
Aerobik, step, joga
Prowadząca: Monika Mokrzyszewska

WTOREK 24.06.2014
Hala sportowa:
Godz. 9.00 – 11.00
Trójki siatkarskie – drużyny mieszane dziewczęta i chłopcy
Opiekun sportowy: Damian Babicki
Sala męska:
Godz. 11.00 – 13.00
Badminton (kategoria open)
Opiekun sportowy: Stanisław Strzałka
Zapraszamy do udziału i kibicowania!!!

Nagroda główna "GĘSIE PIÓRO"

Data: 13.06.2014, Kategoria: Konkursy

Z przyjemnością informujemy, że chór szkolny z zespołem instrumentalnym zdobył "GĘSIE PIÓRO" (nagrodę główną) w X Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych w kategorii muzyka.

W tym roku prezentowała się duża liczba zespołów i solistów - 133.

Gratulujemy!

1 2 3 4 ... 130