Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Nasza szkoła w październiku 2018 roku świętowała jubileusz 80-lecia istnienia.

Informacje o naszym Jubileuszu znajdują się na stronie
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO lub w zakładce Jubileusz 80-lecia LO

Młodzi głosują w naszej szkole

Data: 11.10.2019, Kategoria: Wydarzenia

11 października w naszym liceum zostały przeprowadzone młodzieżowe wybory parlamentarne. Szkoła wzięła udział w programie “Młodzi głosują” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem akcji “Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcanie ich do świadomego udziału w wyborach. Młodzi ludzie - także niepełnoletni - mają swoje zdanie i poglądy. Program “Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się na temat ważnych spraw w kraju. Organizując w szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. W ramach kampanii profrekwencyjnej młodzież przygotowała plakaty zachęcające do głosowania oraz przeprowadziła ankietę sprawdzającą wiedzę naszych uczniów na temat nadchodzących wyborów jak i nastawienie do nich. Projekt promowany był w różnych mediach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Snapchat. Wszystkie te działania przełożyły się na wysoką frekwencję, która wyniosła 45%. Młodzież miała okazję przekonać się, że każdy głos jest ważny, a udział w głosowaniach to obywatelski obowiązek i podstawa demokracji. Szczegółowe wyniki zostaną ogłoszone 14 października. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.

ŚWIĘTO SZKOŁY 2019

Data: 09.10.2019, Kategoria: Wydarzenia

Dzień 14 października co roku obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej.Jest to święto wszystkich ludzi, którzy związani są z pracą w oświacie.
Dla Nas nauczycieli, pracowników oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, jest to również święto naszego patrona, którego imię nosimy już od 1973 r. Święto to bowiem nawiązuje bezpośrednio do i osiągnięć instytucji powstałej w 1773 r., która pełniła wówczas rolę pierwszego tradycji ministerstwa oświaty.
W związku z tym zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów na uroczystości związane z obchodami tego święta w naszej szkole, która odbędzie się 15.10.2019 r. o godz. 11.00 na hali gimnastycznej.

Dzień 14. 10. 2019 r. zgodnie z zapisem Art. 74. Karty Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W związku z powyższym w dniu tym, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których głównym tematem będą zagadnienia związane z historią KEN i naszej szkoły.

44. Olimpiada Języka Angielskiego

Data: 08.10.2019, Kategoria: Konkursy

Eliminacje szkolne 44. Olimpiady Języka Angielskiego odbędą się 07.11.2019 r.

Uczniowie zainteresowani udziałem w w/w olimpiadzie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego.

Kolejna próba chóru

Data: 07.10.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Próba chóru odbędzie się dzisiaj 07.09.2019 r. na siódmej godzinie lekcyjnej.

Jolanta Kawa

43. Olimpiada Języka Niemieckiego

Data: 04.10.2019, Kategoria: Konkursy

Eliminacje szkolne 43. Olimpiady Języka Niemieckiego odbędą się dnia 8 listopada 2019 r.

Uczniowie zainteresowani udziałem w w/w olimpiadzie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego.

Spektakl teatralny „Teatr antyczny”

Data: 03.10.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Zgodnie z kalendarzem szkolnych imprez i uroczystości uczniowie klas pierwszych wezmą udział w spektaklu teatralnym „Teatr antyczny”, który odbędzie się 10.10.2019 r.

Prosimy skarbników klas o zebranie pieniędzy na bilety i przekazanie ich nauczycielowi języka polskiego do dnia 07.10.2019 r.
Organizatorem wyjścia na spektakl jest p. Ewa Wierzbicka.

SDK godz. 8.15

Spotkanie z opiekunem o godz. 8.00 przed wejściem do SDK
Spektakl o godz. 8.15- 9.30 w SDK ul. KEN
Uczniowie i nauczyciele przychodzą bezpośrednio do SDK i po spektaklu uczniowie pod opieką opiekuna wracają do szkoły na 4 godzinę lekcyjną

klasa: /opiekun:
1c - L.Hawryło-Sierpniak
1f -P.Godek
1bG - B.Długosz
1g - J.Kajsz
1cG - E.Drobny
1fG - A.Furman
1dG - J.Kawa

SDK godz. 10.30
Spotkanie z opiekunem o godz. 10.00 przed wejściem do szkoły od strony parkingu
Spektakl o godz. 10.30- 11.45 w SDK ul. KEN
Uczniowie i nauczyciele przychodzą bezpośrednio do SDK i po spektaklu uczniowie pod opieką opiekuna wracają do szkoły 7 godzinę lekcyjną

klasa: /opiekun: /uwagi
1a - M.Roczniak
1aG - Ks.P.Cecuła Uczniowie po spektaklu idą o domu
1b - L.Panas-Pawłowska
1d - T.Kajpust
1e - A.Przybylski
1e - G E.Komsa
1GG - E.Wierzbicka

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2019

Data: 03.10.2019, Kategoria: Konkursy

Informujemy , że dnia 09.10.2019 r. o o godz. 8.00 w sali 12 odbędzie się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Osoby , które chcą wziąć udział w olimpiadzie proszone są o zgłaszanie się do nauczycieli biologii do poniedziałku 7.10.2019 oraz o zapoznanie się z wytycznymi do olimpiady na stronie internetowej http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/

Deklaracja maturalna 2020

Data: 24.09.2019, Kategoria: Wydarzenia

Zbliża się termin składania deklaracji maturalnych dla uczniów przystępujących do matury w maju 2020 r. Deklaracje maturalne należy pobrać ze strony https://www.vulcan.edu.pl/programy/matury-optivum-50. Wypełnić (stosując zasadę pisowni „Jak Nazwy Własne”), wydrukować dwustronnie w dwóch egzemplarzach. Obydwa egzemplarze deklaracji podpisać czytelnie (w punktach deklaracja wstępna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych) Wydrukowane deklaracje (2 egzemplarze) wraz z wersją elektroniczną tej deklaracji, podpisaną nazwiskiem i imieniem oraz klasą(np. Kowalski Jan - 3A)należy przekazać wybranemu podczas spotkania przedstawicielowi klasy, do dnia 26 września 2018 r. Przedstawiciel klasy składa wszystkie deklaracje do sekretariatu szkoły. Do 27 września 2019 r. do godziny 12:00.

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej w zakładce Matura.

Ubezpieczenie NNW.

Data: 23.09.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Rada Rodziców naszej szkoły rekomenduje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów w firmie InterRisk.
Główne warunki ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia 19 000 zł.
zakres ubezpieczenia obejmuje(wybrane elementy, pełny zakres znajduje sie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia):
1% uszczerbku na zdrowiu - 190 zł., śmierć ubezpieczonego, zakup wyrobów medycznych, pogryzienie przez psa, zarażenie sepsą, oparzenia, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW, koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW, Assistance informatyczny (np. naprawa oprogramowania, usuwanie wirusów, kontrola rodzicielska), medyczna pomoc Assistance, urazy w wyniku wyczynowego uprawiania sportu.
ubezpieczenie obejmuje cały świat 24 godziny na dobę
Składka roczna 34 zł.
Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem całkowicie dobrowolnym dla uczniów.

Informacja dotycząca kart zdrowia

Data: 18.09.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Pani higienistka informuje, że karty zdrowia z gimnazjum nr 4 i szkoły podstawowej nr 11 znajdują się w jej gabinecie.

1 2 3 4 ... 240