Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Rekrutacja do Liceum

Data: 06.07.2015, Kategoria: Ogłoszenia

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do szkoły a chciałyby kontynuować naukę w LO im. KEN, proszone są o złożenie odwołania, które znajduje się na naszej stronie (w zakładce dla gimnazjalisty, pliki)lub można je wypełnić na miejscu w szkole.

Nowy plan zajęć na warsztatach jezykowych WorldTeach

Data: 03.07.2015, Kategoria: Ogłoszenia

Da'Quan Palmer nasz native speaker z fundacji WorldTeach,
prosi o przekazanie informacji, iż od 06.07. zajęcia z j. angielskiego odbywać się będą od poniedziałku do czwartku.
Pierwsza grupa o godz. 9.00 druga o 10.00. Sami możecie zadecydować z którą grupą chcecie uczęszczać na zajęcia.
Serdecznie zapraszamy!!!!!!!

Nabór do szkoły

Data: 02.07.2015, Kategoria: Ogłoszenia

Kandydaci do klas pierwszych, na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/, będą mogli sprawdzić, czy zostali przyjęci do klasy pierwszej w LO im. KEN. Listy przyjętych zostaną wywieszone 03.07.2015 r. o godz. 9.00 w gablocie na parterze szkoły. Warunkiem niezbędnym do tego by zostać uczniem szkoły, jest dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego oraz wyniku egzaminu gimnazjalnego. W/w można dostarczać w piątek 03.07 i poniedziałek 06.07.
Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do szkoły a chciałyby kontynuować naukę w LO im. KEN, proszone są o złożenie odwołania, które znajduje się na naszej stronie (w zakładce dla gimnazjalisty, pliki).

Matura 2015 - wyniki

Data: 01.07.2015, Kategoria: Ogłoszenia

Miło nam poinformować, że LO im. KEN uzyskało na maturze bardzo wysoki (najwyższy w mieście i powiecie) odsetek zdawalości egzaminu maturalnego 96,3% przy średnim wyniku w kraju zaledwie 74% (źródło www: oke.krakow.pl).

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uczniowie uzyskali wynik wyższy od średniej krajowej. Podobnie rzecz się ma z przedmiotami zdawanymi na poziomie rozszerzonym, gdzie ze zdecydowanej większości przedmiotów (m. in. j. angielskiego, j.niemieckiego, j. francuskiego., j. rosyjskiego, matematyki, historii, WOS-u, geografii, chemii, biologii) również uzyskali wyniki powyżej średniej krajowej.

Gratulujemy maturzystom i życzymy powodzenia w rekrutacji na wyższe uczelnie.

Sprawozdanie z działlności Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjeciół LO

Data: 01.07.2015, Kategoria: Aktualności

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół LO KEN w Stalowej Woli


​Stowarzyszenie realizuje w latach 2013-2015 działalność finansową i statutową na rzecz LO KEN i środowiska.

Wśród sposobów aktywności członków stowarzyszenia znajdują się:

  1. pomoc finansowa w zorganizowaniu II i III powiatowego konkursu „Krok w przyszłość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  2. zorganizowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla maturzystów i uczniów klas niższych np. zajęcia z języka hiszpańskiego w celu przeciwdziałania problemom w nauce i rozwijaniu zainteresowań,
  3. wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o ok. 200 nowych tytułów,
  4. rozwijanie aktywności edukacyjnej młodzieży uczestniczącej w warsztatach przedmiotowych z geografii i matematyki, fizyki (zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie Rzeszowskim),biologii i botaniki,
  5. omoc w finansowaniu promocji szkoły z okazji dnia otwartego naszej placówki edukacyjnej,
  6. druk pomocy dydaktycznych koniecznych w pracy z młodzieżą z klas maturalnych,
  7. zakup nowych tablic ceramicznych suchościeralnych,
  8. inansowanie strojów sportowych dla drużyn dziewcząt i chłopców reprezentujących LO KEN w zawodach i zmaganiach sportowych różnych szczebli,
  9. współfinansowanie akcji propagującej bezpieczny powrót ze szkoły,
  10. długoletnie starania prawne doprowadziły do uzyskania wpisu w KRS sytuując nas w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizację pożytku publicznego, której głównymi działaniami statutowymi są : promowanie szkoły w środowisku lokalnym, pielęgnowanie historii i tradycji szkoły, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy dydaktycznej szkoły, rozbudowę bazy sportowej i podejmowanie wszelkich działań podnoszących jakość kształcenia uczniów szkoły, fundowanie stypendiów, organizowanie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowo członkowie stowarzyszenia prowadzą działania wynikające z różnych form pracy w środowisku. Są to np.: uczestnictwo w uroczystościach i wydarzeniach w mieście oraz w powiecie w celu uaktywniania naszej obecności
w środowisku lokalnym. Spotkania nauczycieli i przyjaciół szkoły odbywają się formalnie i towarzysko.

Zarząd Stowarzyszenia

Nasz sukces prawny

Data: 01.07.2015, Kategoria: Aktualności

Nasz sukces prawny w aktywnej działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli
Długoletnie starania prawne doprowadziły do uzyskania wpisu w KRS sytuując nas w Rejestrze Stowarzyszeń,Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizację pożytku publicznego, której głównymi działaniami statutowymi są : promowanie szkoły w środowisku lokalnym, pielęgnowanie historii i tradycji szkoły, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy dydaktycznej szkoły, rozbudowę bazy sportowej i podejmowanie wszelkich działań podnoszących jakość kształcenia uczniów szkoły, fundowanie stypendiów, organizowanie zajęć dydaktycznych.

Serdecznie zapraszamy członków, sympatyków i przyjaciół Stowarzyszenia do wspierania naszej działalności oraz pomoc finansową.Gorąco dziękujemy za wszystkie dotychczasowe formy aktywności na rzecz naszej organizacji.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenia

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Data: 30.06.2015, Kategoria: Matury

Przypominamy, że zdający egzamin maturalny mają prawo do wglądu do pracy egzaminacyjnej na zasadach określonych przez CKE

Warunkiem jest złożenie Elektronicznego wniosku o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych w OKE, w którym był przeprowadzony egzamin.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015-16

Data: 30.06.2015, Kategoria: Ogłoszenia

Na naszej stronie internetowej w zakładce O szkole - Dokumenty szkolne została opublikowana lista podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2015/16

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 29.06.2015, Kategoria: Matury

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 30.06.2015 o godz. 8.00. w sali nr 12. Bardzo prosimy aby pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

Tegoroczni absolwenci otrzymają wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego zapisane w procentach i po raz pierwszy w skali centylowej.

A. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.

B.Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent.

Na przykład zdający, którego wynik centylowy z geografii na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego oraz skale centylowe dla poszczególnych przedmiotów zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE i OKE o godzinie 9.30.

Wakacje z językiem angielskim w naszej szkole

Data: 27.06.2015, Kategoria: Ogłoszenia

Już od 29.06. 2015 r. (poniedziałek) ruszają kolejne warsztaty z językiem angielskim- WorldTeach. Zajęcia będzie prowadził wolontariusz z USA. Wolontariusz z niecierpliwością oczekuje na spotkanie z Wami. Grupy i harmonogram zajęć wywieszony jest w gablocie na parterze przy głównym wejściu otrzymaliście tez w/w informacje od wychowawców klas. Harmonogram po pierwszych Waszych zajęciach może ulec zmianie. Uczniowie, którzy nie zapisali się na zajęcia mogą uczynić to w sekretariacie szkoły.
Bardzo zachęcam Was do aktywnego udziału w warsztatach językowych z native speakerem!
Mariusz Potasz

1 2 3 4 ... 155