Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2014/15

Data: 19.09.2014, Kategoria: Ogłoszenia

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ogłasił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 22 września 2014 r. i kończy 3 października 2014 r

Informujemy zainteresowanych uczniów, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego ukazały się Warunki, jakie uczeń/uczennica musi spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium. Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica, który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

I. Kryteria obowiązkowe:
1. złożenie wniosku,
2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014),
4. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014),
5. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny,(…) nie może przekraczać odpowiednio kwoty 1148,00 zł i 1328,00 zł. Szczegółowe informacje TUTAJ
6. opracowany IPR,
7. co najmniej 37 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 i wcześniej) lub co najmniej 75% z zakresu matematyki lub co najmniej 75% z zakresu przedmiotów przyrodniczych egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 i później).
II. Kryteria dodatkowe:
1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.

Opiekunem dydaktycznym stypendysty może zostać nauczyciel, posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z kierunkiem rozwoju ucznia.
Opiekun dydaktyczny stypendysty może objąć opieką dydaktyczną więcej niż jednego Stypendystę, ale nie więcej niż pięciu.
Prosimy uczniów spełniających kryteria podane w Regulaminie o zgłoszenie się do opiekuna dydaktycznego.

Więcej informacji i regulamin przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 TUTAJ

Zajęcia z języka hiszpańskiego

Data: 19.09.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że pierwsze dodatkowe zajęcia z języka hiszpańskiego odbędą się w najbliższy piątek, tj. 26 września 2014 r. o godz. 13.30 w sali 48.
Wszystkich chętnych uczniów z klas pierwszych serdecznie zapraszamy.

Ogólnopolska Olimpiada

Data: 18.09.2014, Kategoria: Konkursy

Informujemy, że rozpoczęła się kolejna, VIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH". Prace z rozwiązaniami zadań z matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać listem poleconym do 24 października 2014 r.

Zadania edycji 2014/2015 zostały opublikowane na stronie internetowej AGH.

„Zobaczyć Matematykę”

Data: 18.09.2014, Kategoria: Konkursy

AGH po raz kolejny organizuje konkurs „Zobaczyć Matematykę”. Celem konkursu jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych narzędzi komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie niekomercyjne.

Uczestnik konkursu powinien przygotować samodzielnie stronę w języku HTML z użyciem animacji typu gif, wykorzystując powszechnie dostępne oprogramowanie niekomercyjne.

Tematem pracy powinna być wizualizacja zagadnienia związanego z matematyką, przedstawiona w atrakcyjny sposób, ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści dzięki wykorzystaniu środków technicznych.

Szczegółowe informacje zostały opublikowane na stronie internetowej AGH http://www.diament.agh.edu.pl/ lub TUTAJ

"O Diamentowy Indeks AGH" z geografii z elementami geologii

Data: 18.09.2014, Kategoria: Aktualności geograficzne

Informujemy, że rozpoczęła się kolejna, VIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH". Prace z rozwiązaniami zadań z geografii z elementami geologii wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać listem poleconym do 24 października 2014 r.

Zadania można pobrać TUTAJ

Wiadomość dla klas pierwszych

Data: 18.09.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Uprzejmie prosimy uczniów pierwszych klas o dostarczenie do sekretariatu szkoły zdjęcia do legitymacji szkolnej oraz kary zdrowia.

Informacja nie dotyczy uczniów, którzy dostarczyli kompletne dokumenty podczas rekrutacji.

Nabór wniosków w programie „Nie zagubić talentu

Data: 18.09.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że do dnia 30 września 2014 r. można składać wnioski o udzielenie Stypendium dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce przyznawane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Stypendium może być udzielone uczniowi, który udokumentuje uzyskane osiągnięcia. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem
TUTAJ

Przy ocenie kandydata ubiegającego się o stypendium pod uwagę może być brana sytuacja rodzinna ucznia (np. rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, wychowywanie się w domu dziecka, ciężka, przewlekła choroba w rodzinie).

Uczniom otrzymującym stypendia, za te same osiągnięcia finansowane z innych źródeł, stypendium nie przysługuje.

Wnioski o przyznanie stypendium, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 30 WRZEŚNIA 2014 r. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

Bardzo prosimy uczniów, którzy spełniają kryteria podane w regulaminie o zgłoszenie się do wychowawcy klasy w celu wypełnienia wniosku.

MOL W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Data: 17.09.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Intensywna praca i wytrwałość w minionych latach, a szczególnie w ubiegłym roku przyniosły zamierzony efekt. Spowodowały, że rok szkolny 2014/2015 w bibliotece szkolnej zaczął się od ogromnych zmian-tradycyjne wypożyczanie zastąpiono elektronicznym. Zbiory zostały skomputeryzowane w programie MOL OPTIVUM. Uruchomienie programu niewątpliwie ułatwi pracę biblioteki i zmniejszy czas oczekiwania uczniów na wypożyczenie czy oddanie książki.

Wycieczka szkolna do Londynu

Data: 16.09.2014, Kategoria: Ogłoszenia

Po raz trzeci organizowana jest szkolna wycieczka przedmiotowa do Londynu. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do P. K. Geraghty, L. Hawryło- Sierpniak lub B. Długosz.
Liczba miejsc ograniczona!!!!!!!!!!!!!!!

LEKKOATLECI GÓRĄ !!!

Data: 16.09.2014, Kategoria: Aktualności sportowe

15.09.2014r. na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyły się zawody w lekkiej atletyce klas I szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Stalowowolskiego. Uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre wyniki zdobywając miejsca na podium. Elżbieta Sądaj z klasy 1g zajęła 3 miejsce w pchnięciu kulą z wynikiem 8,12m. Ponadto chłopcy: Michał Korniak z kl. 1f i Miłosz Kruczek z kl. 1a zajęli 1(3.03) i 3(3.05) miejsce na dystansie 1000m. Bezkonkurencyjny na dystansie 100m. był również Grzegorz Wryk z kl. 1g z czasem 11.82s. Z dobrej strony pokazali się również pozostali uczniowie biorący udział w zawodach a byli to: Jakub Kluk 1a, Karol Wawreńczuk 1a, Mateusz Grzegorczyk 1a, Marcin Partyka 1d, Sebastian Wildanger 1d. Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na arenie sportowej.
Tomasz Kajpust

1 2 3 4 ... 132