Grupy kierunków

› ekonomiczne – ekonomia, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria, zarządzanie i marketing

› inżynieryjne-techniczne –  budownictwo, elektronika, mechanika, architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska

› humanistyczno-społeczne – historia, politologia, resocjalizacja, stosunki międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo

› ścisłe – matematyka, fizyka, informatyka

› filologiczne – polska i języki obce

› prawo i administracja

› medyczne – farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, zdrowie publiczne

› przyrodnicze – biologia, biotechnologia, weterynaria, chemia, towaroznawstwo

› inne – turystyka i rekreacja, geografia, wychowanie fizyczne, kierunki artystyczne, seminaria i zgromadzenia zakonne 


Zestawienie zbiorcze

Klasa 3A

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3B

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3C

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3D

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3E

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3F

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3G

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3H

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3I

Zbiorcze zestawienie kierunków

 


Klasa 3J

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3K

Zbiorcze zestawienie kierunków


Klasa 3L

Zbiorcze zestawienie kierunków

 
coś tam


coś tam
coś tam


coś tam


 


Zestawienie zbiorcze typów uczelni względem klas

Zestawienie zbiorcze kierunków względem lat

Zestawienie zbiorcze najpopularniejszych uczelni względem lat

Zestawienie zbiorcze typów uczelni względem lat