Grupy kierunków

› ekonomiczne – ekonomia, finanse i bankowość, informatyka i ekonometria, zarządzanie i marketing

› inżynieryjne-techniczne –  budownictwo, elektronika, mechanika, architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska

› humanistyczno-społeczne – historia, politologia, resocjalizacja, stosunki międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo

› ścisłe – matematyka, fizyka, informatyka

› filologiczne – polska i języki obce

› prawo i administracja

› medyczne – farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia, zdrowie publiczne

› przyrodnicze – biologia, biotechnologia, weterynaria, chemia, towaroznawstwo

› inne – turystyka i rekreacja, geografia, wychowanie fizyczne, kierunki artystyczne, seminaria i zgromadzenia zakonne 


Planowane i wybrane kierunki studiów


 

Najpopularniejsze miasta akademickie


Opracowanie danych:

MAŁGORZATA GARBULIŃSKA

Prezentacja:

Tomasz Janiec

Michal Obirek

Publikacja:

Andrzej Wnuk