Absolwenci

Tradycja

Ta część naszego serwisu poświęcona jest tradycji szkoły.

Mijają kolejne lata jej istnienia. Tradycją stały się kolejne jubileusze. W 2008 roku obchodziliśmy 70-tą rocznicę powstania szkoły.

Z okazji tego jubileuszu ukazała się publikacja książkowa w oparciu o następujące źródła:

  • protokoły rad pedagogicznych z lat 1947-2008
  • Kronika szkolna 1938-2008
  • D. Garbacz, „Monografia Stalowej Woli”, tom 1-3- 1993-1994 r.
  • „Nasze wspomnienia”, książka wydana przez absolwentów szkoły z 1952 r. - 2008 r.
  • T. Kossowski, „Życie i twórczość Witolda Habdank Kossowskiego” - 1999 r.
  • Wspomnienia uczniów i nauczycieli zawarte w niniejszej publikacji oraz liczne relacje ustne nauczycieli i absolwentów szkoły.

Za cenne uwagi i uzupełnienia bardzo dziękujemy Pani Annie Garbacz i Stanisławowi Szymonikowi.

Zachęcamy do obejrzenia sprawozdania z przebiegów uroczystości:
1. relacje telewizji Stella
2. przed ślubowaniem

Ostanio obchodziliśmy jubileusz 80-lecia szkoły. Zapraszamy absolwentów, uczniów, rodziców i przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli do zapoznania się z tą częścią naszego serwisu.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Wozek inwalidzki