Olimpiady

Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna

Ideą Olimpiady Biologicznej jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania naukami biologicznymi, pomoc szczególnie uzdolnionej młodzieży w podjęciu studiów na wyższych uczelniach, a także podniesienie poziomu nauczania biologii i zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk biologicznych we współczesnym świecie. Olimpiadę Biologiczną dla uczniów czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, oraz uczniów klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Biologicznej (KG) przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz z Komitetami Okręgowymi (KO) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 13, poz. 125 wraz z późniejszymi zmianami).

Więcej w regulaminie olimpiady http://www.olimpbiol.pl/wp-content/uploads/2019/08/Regulamin-2019-2022.pdf oraz  http://www.olimpbiol.pl/

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Racjonalne żywienie jest jednym z istotnych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność i aktywność zawodową. Mając to na uwadze organizacje międzynarodowe i władze poszczególnych krajów podejmują różne działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej ludności, szczególnie młodego pokolenia. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, wychodząc naprzeciw tym dążeniom, stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Więcej informacji na stronie https://owoz.pl

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada jest organizowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.01.2002r.

Olimpiada obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu biologii oraz wiadomości z zakresu szeroko pojętej ekologii a także z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Wykorzystuje wiedzę z zawartą w podstawach programowych również innych przedmiotów przyrodniczych; chemii, fizyki, geografii.

Więcej w regulaminie olimpiady  https://lop-podkarpackie.pl/sites/default/files/Regulamin%20Olimpiady%20Wiedzy%20Ekologicznej.pdf

Wozek inwalidzki
Aktualności