C - j.pol-hist-WOS

KLASY C
Język polski – historia – wiedza o społeczeństwie


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE OBOWIĄZKOWE:

  • j. polski
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

OPIS PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

Uczniowie tej klasy będą realizować trzy przedmioty rozszerzone: j. polski, historię i wiedzę o społeczeństwie


NAUCZANE JĘZYKI OBCE:
Pierwszy język obcy: język angielski (kontynuacja)
Drugi język obcy: język niemiecki (kontynuacja) lub język hiszpański (od podstaw)lub język rosyjski (nauczany w grupach międzyoddziałowych).


OPIS KLASY:

Uczniowie tej klasy będą mogli uczyć się języka niemieckiego lub hiszpańskiego a w grupie międzyoddziałowej uczyć się j. rosyjskiego. O wyborze języka rosyjskiego uczniowie będą mogli zdecydować w momencie potwierdzania woli uczenia się w naszej szkole.

Klasa z rozszerzonym nauczaniem j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie skupia uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Uczniowie będą uczestniczyć w klasie drugiej w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratorium informatycznym KUL.
 

Edukacja w tej klasie umożliwia:

  • przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
  • uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratorium informatycznym KUL
  • podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych m.in. takich jak: prawo, prawo i administrację, historię, politologię, stosunki międzynarodowe, europeistykę, psychologię, socjologię, architekturę, filologię polską, filozofię, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, ekonomia, matematyka i finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, zarządzanie
  • udziału w takich olimpiadach i konkursach jak np.: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
  • rozwijania zainteresowań i kształtowania umiejętności w zakresie nauk humanistycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów

W opisie klasy nie uwzględniono godzin zajęć dodatkowych, w których uczniowie będą mogli brać udział poza godzinami lekcyjnymi.

Rozkład godzin dla przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w poszczególnych latach nauki:

Klasa humanistyczna C PRAWNO-SPOŁECZNA klasa I klasa II klasa III klasa IV
przedmioty rozszerzone        
j.polski 6 6 6 6
historia 3 4 4 3
WOS 2 2 3 3

Kierunki studiów dla klasy C

Zobacz na jakich kierunkach i uczelniach studiują absolwenci klas C oraz absolwenci pozostałych roczników

Wozek inwalidzki