Chemia

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w roku 2019 za skonstruowanie i upowszechnienie zastosowania akumulatorów litowo - jonowych.

Główną zaletą takich akumulatorów jest to, że nie są oparte na reakcjach chemicznych rozkładających elektrody, ale na jonach litu przepływających tam i z powrotem pomiędzy anodą i katodą. Dzięki nim nasze iPhone'y ładujemy raz na dobę, a samochody elektryczne mają coraz większy zasięg. Więcej informacji w przydatnych linkach...

 
Nagroda Nobla 2020 z chemii.

 

Panie zostały uhonorowane za opracowanie metody edycji genomu. Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna odkryły jedno z najlepszych narzędzi technologii genowej, opracowały metodę edycji genomu CRISPR/Cas9 nazywaną genetycznymi nożyczkami. Więcej informacji w przydatnych linkach...

Wazne zmiany dotyczące przeprowadzenia egzaminu maturalnego od roku 2023.

Na stronie CKE opublikowano informatory oraz nowoopracowane WYBRANE WZORY I STAŁE FIZYKOCHEMICZNE na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. Więcej informacji w zakładce EGZAMIN MATURALNY i MATERIAŁY DLA UCZNIÓW.

 

Wozek inwalidzki
Aktualności