Dla rodzica

Drodzy Rodzice!

Od 1999 r.  śledzimy dalsze losy edukacyjne naszych uczniów. Zbieramy dane dotyczące  wyborów kierunków, typów studiów, najpopularniejszych ośrodków akademickich.
Każdego roku jesienią opracowujemy je prezentując w postaci „Losów absolwentów”.
Pomaga nam to uchwycić zmieniające się preferencje w wyborach edukacyjnych naszych wychowanków i stale dopasowywać ofertę kształcenia szkoły do zmieniających się upodobań w wyborach studiów.


Na przestrzeni ostatniej dekady obserwowaliśmy kilkukrotnie taką zmianę preferencji. Spowodowane to było min. sytuacją gospodarczą kraju, zmianami na rynku pracy, jak również reformami w oświacie. Jeszcze na początku mijającego dziesięciolecia w wyborach studiów dominowały kierunki społeczne, ekonomiczne i językowe, natomiast studia techniczne, rolnicze były mało popularne. W drugiej połowie dekady obserwujemy zmianę preferencji w wyborach. Absolwenci coraz częściej interesują się studiami inżynieryjnymi, technicznymi, oraz studiami związanymi z szybkim rozwojem nauk przyrodniczych jak np. biotechnologia.

W roku 2005 po raz pierwszy uczniowie zdawali „nową maturę” po ukończeniu trzyletniego zreformowanego liceum. Od tego czasu obserwujemy coraz większą korelację między ukończeniem klasy o odpowiednim rozszerzeniu a wyborem kierunków studiów.

Drodzy Rodzice, pamiętacie swoje czasy licealne? Ówczesne profile nauczania nie wprowadzały tak dużych różnic programowych jak współcześnie. Ukończenie „starego liceum” nie wywoływało tak silnej korelacji między wyborem profilu a później kierunkiem studiów. Jeżeli dzisiaj uczeń podejmie nieodpowiednio decyzję dotycząca klasy i rozszerzenia przedmiotów, to musi włożyć niewspółmiernie dużo wysiłku (w porównaniu ze „starym liceum”), aby wyrównać różnice programowe i podołać wymaganiom maturalnym z przedmiotów nie realizowanych na poziomie rozszerzonym. Tym samym komplikuje się możliwość dostania się na wymarzone studia.

Zachęcamy do analizy prezentowanych przez nas informacji w NINIEJSZEJ ZAKŁADCE , które mamy nadzieję, pomogą Państwu i dzieciom w wyborze odpowiedniej klasy.

Zmiana terminu wywiadówki z 19.03.2021 r. na 26.03.2021 r.


Dla rodzica 2021-03-16 11:18:16

Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji pracy w okresie pandemii, planowane wcześniej na 19 marca 2021 r. spotkanie rodziców uczniów wszystkich  klas z WYCHOWAWCAMI na platformie MEET, odbędzie się w piątek 26 marca 2021 r. o godz. 17.00

O szczegółach dotyczących logowania poinformujemy poprzez wiadomość w dzienniku. 

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas - zakończenie I semestru nauki


Dla rodzica 2021-01-26 17:22:00

Zapraszamy rodziców naszych uczniów na wyjątkowe spotkanie z wychowawcami. W piątek 29 stycznia 2021 r. o godz.  17.00 prosimy o zalogowanie się na platformę Meet. O szczegółach logowania rodziców zostaną powiadomieni rodzice i uczniowie poprzez dziennik. 

Spotkanie rodziców klas z wychowawcami klas


Dla rodzica 2020-11-17 20:33:55

Zapraszamy rodziców naszych uczniów na wyjątkowe spotkanie z wychowawcami. W piątek 20.11.2020 r. o godz.  17.00 prosimy o zalogowanie się na platformę Meet. O szczegółach logowania rodziców zostaną powiadomieni rodzice i uczniowie poprzez dziennik. 

Dodaj do kalendarza: Dodaj do kalendarza google Dodaj do kalendarza Outlook

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium


Dla rodzica 2020-10-09 17:56:47

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 6 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego w terminie od 12 do 23 października 2020 r. wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium zamieszczonymi na stronie internetowej projektu stypendialnego (2020/2021 szkolnictwo ogólne): www.podkarpackie.edu.pl

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych


Dla rodzica 2020-09-15 12:57:52

Zapraszamy Państwa na spotkanie w formule zdalnej z dyrektorem szkoły, a następnie wychowawcą klasy, w środę o godzinie 17.00 rodziców uczniów klas: 3a, 3b, 3c, 3d zaś w czwartek o godzinie 17.00 rodziców uczniów klas: 3e, 3f, 3g, 3h,3i.

Aby dołączyć do spotkania prosimy, aby skorzystali Państwo z konta szkolnego swojego dziecka (z domeny loken.pl).
Na mail Państwa dziecka zostanie wysłany link aktywacyjny.
Tematem spotkania z dyrektorem szkoły będą kwestie związane z organizacją egzaminu maturalnego w 2021 r. Po zakończeniu spotkania z dyrektorem będą Państwo proszeni o połączenie się na spotkanie z wychowawcą klasy .
 

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z DYREKTOREM SZKOŁY i WYCHOWAWCAMI


Dla rodzica 2020-09-09 11:42:42

Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych  na spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami. Spotkanie odbędzie się
w piątek 11.09.2020 r. o godz. 17.00 na hali sportowej (wejście bezpośrednio na halę od strony parkingu).

Regulamin funkcjonowania szkoły w dobie zagrożenia wirusem COVID-19


Dla rodzica 2020-08-30 18:26:28

Każda osoba przed przyjściem do szkoły (uczeń, nauczyciel, pracownik administracji  i obsługi, rodzic, osoby trzecie)  jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem bezpieczeństwa przebywania w budynku szkoły.

Niniejszy regulamin ma na celu zminimalizowanie potencjalnego zarażenia się wirusem Covid 19 przez uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Jego sumienne przestrzeganie, będzie nie tylko wyrazem dojrzałości odpowiedzialności i dbałości wszystkich osób, które na co dzień spotykają się
w szkolnej przestrzeni, o nasze zdrowie, ale także zdrowie tych, których po powrocie ze szkoły spotykamy w domu.

 

Regulamin funkcjonowania szkoły w dobie zagrożenia wirusem COVID-19 obowiązujący na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli od 1 września 2020r. został dodatkowo opublikowany w zakładce O szkole-Dokumenty.

 

Spotkanie rodziców z wychowawcami na platformie MEET


Dla rodzica 2020-06-23 08:02:41

Zapraszamy rodziców naszych uczniów na wyjątkowe spotkanie z wychowawcami. We wtorek i środę o godz. 18.00 prosimy o zalogowanie się na platformę Meet. O szczegółach logowania rodziców zostali powiadomieni uczniowie.Wozek inwalidzki
Aktualności