Album - Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Zdjęcia z II edycji CMI (rok szkolny 2020/21)

Wozek inwalidzki