Album - Szkoła pod żaglami LOKEN 2024

W tym roku, po raz pierwszy w naszej szkole, 28 uczniów klas pierwszych i drugich uczestniczy od 18.05.2024 do 23.05.2024 w Szkole pod Żaglami LOKEN ma Pojezierzu Mazurskim. Celem wyjazdu jest przede wszystkim teoretyczne i praktyczne szkolenie żeglarskie, a także poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych, historii oraz problemów ekologicznych Warmii i Mazur. Najważniejszym jest jednak przyjemne, aktywne spędzania czasu i zakorzenienie tradycji żeglarskich.

Wozek inwalidzki