Olimpiady

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat olimpiad.
Pomocą służą także nauczyciele historii
i wiedzy o społeczeństwie.

1. Olimpiada Historyczna


 

2. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 


 

3. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym


 

 

Wozek inwalidzki
Aktualności