Historia. WOS

„Historia to świadek dziejów,
źródło prawdy, życia, pamięci,
mistrzyni życia, piastunka przeszłości
i zwiastunka przyszłości.”

                                       Tytus Liwiusz

Wozek inwalidzki
Aktualności