CMI

CMI to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Wpisy chronologicznie:

01.09.2020 - Zakładka bardzo rozwojowa. Szczegóły na zajęciach informatyki we wrześniu.

W skrócie:

  1. Na przełomie września/października 2020 będzie stworzona grupa 8-15 osób zainteresowanych programowaniem.
  2. Uczestnikami koła informatycznego mogą być uczniowie wszystkich klas.
  3. Zajęcia w dużej mierze będą odbywały się zdalnie.
  4. Prowadzącym zajęcia będzie Andrzej Wnuk.
  5. Patronatem projektu (grantu) w województwie podkarpackim jest AGH w Krakowie.
  6. Możliwość konsultacji z pracownikami naukowumi takich uczelni jak: AGH, Politechnika Warszawaska, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska
  7. Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do mnie: awnuk@loken.pl

18.09.2020 - Niezbędne dokumenty i regulaminy prowadzenia koła informatycznego do zapoznania się dla Uczestnika i Rodzica / Opiekuna prawnego:

Zaznaczam, że podpisanie Listy nr 1 - Zgłoszenie dziecka/podopiecznego do uczestnictwa w kółku informatycznym oraz Listy nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego jest obowiązkowe.
Podpisanie Listy nr 3 Zgoda na upowszechnienie wizerunku Ucznia (dobrowolne) nie jest obowiązkowe, ale jeżeli Rodzic/Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

21.09.2020 - Rozpoczynam zapisy uczestników koła i podpisywanie dokumentów. Lista podstawowa może zawierać jedynie max. 15 osób ale stworzona będzie również lista rezerwowa. Wszyscy zapisani będą mogli uczestniczyć w zajęciach kólka informatycznego. Zamknięcie list do 02.10.2020 (piątek).

14.10.2020 - Formalnie zaczęliśmy! Piersze zdalne zajęcia Koła Informatycznego CMI w "Dzień Nauczyciela". Frekwencja 38 osób na 47 zapisanych.

12.12.2020 - Pierwsze zawody! Liga algorytmiczna.

23.02.2021 - II Zawody Algorytmiczne. Startujemy w grupie najbardziej zaawansowanej.

26.02.2021 - Koło Informatyczne otrzymało w ramach grantu 3 zestawy robotyczne.

Życzę Wam sukcesów
... a sobie wytrwałości

Andrzej Wnuk

Wozek inwalidzki
Aktualności