CMI

CMI to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Wpisy chronologicznie:

01.09.2022 - Rozpoczęcie IV edycji projeku grantowego CMI w naszej szkole.

W skrócie:

  1. Na przełomie września/października 2022 będą stworzone 2 grupy 15 osobowe dla uczniów zainteresowanych programowaniem (I gr. zaawansowana, II gr. podstawowa).
  2. Uczestnikami koła informatycznego mogą być uczniowie wszystkich klas.
  3. Zajęcia w dużej mierze będą odbywały się zdalnie (raz w tygodniu - sobota).
  4. Tematyka: programowanie strukuralne w C++ z elementami programowania robotów w Python (Scratch).
  5. Prowadzący zajęcia: Andrzej Wnuk.
  6. Patronem projektu (grantu) w województwie podkarpackim jest AGH w Krakowie.
  7. W ramach zajęć istnieje możliwość konsultacji z pracownikami naukowumi takich uczelni jak: AGH, Politechnika Warszawaska, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska.
  8. Bezpośrednio naszą grupą merytorycznie opiekuje się dr Andrzej Dyrek; jego zajęcia online bedą dostępne dla uczestników Koła.
  9. Podczas trwania Projektu uczestnicy będą mogli wziąć udział w 2 konkursach informatycznych: Zawody Algorytmiczne i Liga Algorytmiczna, podejmując rywalizację z rówieśnikami z całej Polski
  10. Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się bezpośrednio do mnie (awnuk@loken.pl) lub do swoich nauczycieli informatyki

15.09.2022 - Niezbędne dokumenty i regulaminy prowadzenia koła informatycznego do zapoznania się dla Uczestnika i Rodzica / Opiekuna prawnego:

Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy Koła muszą mieć podpisany przez rodziców Załacznik nr 1 (pobrać - wydrukować - podpisać - dostarczyć do mnie). Oświadczenia numer 1 - 3 są obowiązkowe. Oświadczenie numer 4 jest dobrowolne, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)
Zachęcam do złożenia podpisu pod wszystkimi zgodami. Ułatwi to chociażby publikację zdjęć grupowych na naszej stronie.

15.09.2022 - Rozpoczynam zapisy uczestników koła i podpisywanie dokumentów. Listy podstawowe mogą zawierać jedynie max. 15 osób ale stworzona będzie również lista rezerwowa. Wszyscy zapisani będą mogli uczestniczyć w zajęciach kólka informatycznego. Zamknięcie list do 30.09.2020 (piątek).

01.10.2022 - Pierwsze spotkanie organizacyjne obu grup - sobota godz. 10.00 (zdalnie).

02.11.2022 - Spotkania odbywają się w dwóch grupach: Grupa A w soboty (godz. 10.00 zdalnie) i Grupa B we wtorki w szkole o godz 14.00

01.04.2023 - CMI pomaga w oganizacji 74 Olimpiady Matematycznej w I LO im. KEN w Stalowej Woli

22.04.2023 - CMI na Dniu Otwartym I LO im. KEN w Stalowej Woli (galeria zdjęć)

Życzę Wam sukcesów
... a sobie wytrwałości

Andrzej Wnuk

Wozek inwalidzki
Aktualności