Program nauczania

W naszej szkole realizujemy program nauczania na dwóch poziomach - rozszerzonym w klasach humanistycznych i podstawowym w pozostałych klasach.

Wozek inwalidzki
Aktualności