Egzamin maturalny

Poniżej znajdują się arkusze maturalne z języka angielskiego z kilku ostatnich lat.

Arkusze maturalne - 2019

Poziom podstawowy /upload_media/files/MJA-P1_1P-192.pdf

Poziom rozszerzony /upload_media/files/MJA-R1_1P-192.pdf

Arkusze maturalne - 2018

Poziom podstawowy /upload_media/files/arkusz%20podstawowy%202018.pdf

Poziom rozszerzony /upload_media/files/rozszerzony%20arkusz%202018.pdf

Arkusze maturalne - 2017

Poziom podstawowy /upload_media/files/podstawowy%20arkusz.pdf

Poziom rozszerzony /upload_media/files/rozszerzony%20arkusz.pdf

Wozek inwalidzki
Aktualności