Nazwa szkoły

Historia nazwy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 31 sierpnia 2021 roku, na mocy Uchwały nr XXV/193/2021 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r., zostaje rozwiązany Zespół Szkół Ogolnokształcących w Stalowej Woli, w sklad którego wchodzą I Liceum Ogólnoksztalcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli oraz V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stalowej Woli. Z dniem  31 sierpnia 2021 roku likwiduje się V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stalowej Woli. Od 01 września 2021 roku szkoła nosi nazwę: I Liceum Ogólnoksztalcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.


Na mocy uchwały nr XI/83/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 stycznia 2019 r.  zostaje przekształcone dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnoksztalcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogolnokształcacych w Stalowej Woli w czteroletnie I Liceum Ogólnoksztalcące im. Komisji Edukacji Narodowej Zespole Szkół Ogolnokształcacych w Stalowej Woli. Od 01 września 2019 roku liceum nosi nazwę:  I Liceum Ogólnoksztalcące im. Komisji Edukacji Narodowej Zespole Szkół Ogolnokształcacych w Stalowej Woli.

Wozek inwalidzki