Spotkanie z rodzicami uczniów

Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązał szkoły do przeprowadzenia zebrań z rodzicami do końca maja tego roku, których tematem ma być bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.

W związku z powyższym zapraszamy rodziców i opiekunów uczniów klas pierwszych I drugich na nieujęte w rocznym planie zebrań spotkanie z wychowawcami klas, we wtorek 28.05 2019 r. o godz. 17.00. Oprócz w/w tematyki na zebraniu będą też poruszane bieżące sprawy klasy.

Wozek inwalidzki
Aktualności