43. Olimpiada Języka Niemieckieg

Eliminacje szkolne 43. Olimpiady Języka Niemieckiego odbędą się dnia 8 listopada 2019 r.

Uczniowie zainteresowani udziałem w w/w olimpiadzie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego.

Wozek inwalidzki
Aktualności