Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja

Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania I LO im. KEN w Stalowej Woli w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

W dniu 24.04.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaktualizowało przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się nadal odbywać na odległość.

Przypominamy, że nadal obowiązuje realizowanie podstawy programowej i związane z tym wszystkie towarzyszące działania szkoły.

W związku z zaistniałą sytuacją od 25.03.2020 r. lekcje i inne zadania są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wozek inwalidzki
Aktualności