Procedury dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego

Na naszej stronie internetowej w zakładce MATURY będą na bieżąco publikowane informacje dotyczące matury 2020. Przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego zdający są zobowiązani do zapoznania się  z informacjami: Procedury dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19.
Załącznik nr 1 Wejścia uczniów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ. 

Listy zdających zamieszczone w załączniku nr 1 będą opublikowane w dniu 1 czerwca. Jednocześnie informujemy, że listy zdających nie są dokumentem, stanowią jedynie pomoc przy organizacji egzaminu maturalnego.

Pełne harmonogramy dla maturzystów zostały przekazane wychowawcom klas. 

Wozek inwalidzki
Aktualności