Lista zdających - fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane 3 wejścia do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS


  1. Wejście 1. Uczniowie przydzieleni do sali 35 o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, wchodzą pojedynczo do budynku szkoły od strony parkingu wejściem do szkoły, po czym kierują się do głównych schodów na II piętro i w razie potrzeby do szatni w sali 20, pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie podchodzą do stolika weryfikacji tożsamości.

  1. Wejście 2 (sala 1B). Absolwenci z ubiegłych lat i maturzyści z wykazanych klas o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą pojedynczo do budynku szkoły od strony parkingu wejściem prowadzącym bezpośrednio do przewiązki hali sportowej oznaczonym kolorem zielonym, po czym maturzyści kierują się w razie potrzeby do szatni nr 12  lub  szatni nr 13 w razie potrzeby, pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie z korytarza hali sportowej wchodzą głównymi drzwiami do hali sportowej. Ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 metrowych zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości  oznaczonego nazwą klasy.

  1. Wejście 3 (sala 1C ). Absolwenci z ubiegłych lat i maturzyści o godzinę wcześniej, przed wyznaczonym czasem egzaminu, zachowując 1,5 m odległości wchodzą bezpośrednio do przewiązki hali sportowej przy siłowni, od strony Szkoły Podstawowej nr 2. Jeżeli mają potrzebę skorzystania z szatni to kierują się do szatni 16 w siłowni i szatni nr 14. Pozostawiając tam swoje rzeczy. Następnie drzwiami, którymi weszli udają się do drzwi bezpośrednio prowadzących na halę sportową od strony Szkoły Podstawowej nr 2. Ustawiają się w kolejce do wejścia w odstępach co najmniej 1,5 metrowych zmierzając do stolika weryfikacji tożsamości  oznaczonego nazwą klasy.  

Wejścia na sale egzaminacyjne - LISTY ZDAJĄCYCH:

data/godzina

przedmiot

lista zdających*

16 czerwiec
godzina 9.00

biologia

Wejście 2 - klasa F, absolwenci z poprzednich lat
Wejście 3 - klasa G,H 

16 czerwiec
godzina 14.00

WOS

Wejście 1 (sala 35) - klasa D
Wejście 2 - klasa D,I

17 czerwiec
godzina 9.00

chemia

Wejście 2 - klasa F i absolwenci z poprzednich lat
Wejście 3 - klasa G,H i absolwenci z poprzednich lat

19 czerwiec
godzina 9.00

geografia

Wejście 1 (sala 35) - klasa D
Wejście 2 - klasa D.E.G,H 
Wejście 3 - klasa A,B,C i absolwenci z poprzednich lat

24 czerwiec
godzina 9.00

fizyka

Wejście 2 - klasa A.E.F
Wejście 3 - klasa C i absolwenci z poprzednich lat

24 czerwiec
godzina 14.00

historia

Wejście 1 (sala 35) - klasa D
Wejście 2 - klasa D,I, absolwenci z poprzednich lat

*opublikowane listy zdających nie są dokumentem, stanowią jedynie pomoc przy organizacji egzaminu maturalnego

Pełne harmonogramy dla maturzystów zostały przekazane wychowawcom klas. 

 

Wozek inwalidzki
Aktualności