Organizacja pracy szkoły do 28 czerwca br.

Przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania I LO im. KEN w Stalowej Woli w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W dniu 03.06.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaktualizowało przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Do 28 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się nadal odbywać na odległość.


Przypominamy, że w związku z maturalną sesją egzaminacyjną dni od 08 czerwca do 15 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów wszystich klas. Zdalne nauczanie będzie kontynuowane od 16 czerwca br. zgodnie z planem lekcji uwzględniającym nieobecności nauczycieli. 

Aktualności