100. rocznica Bitwy Warszawskiej

Kapitan Józef Demirski – bohater wojny polsko-bolszewickiej.

Sto lat temu, rozpoczęła się Bitwa Warszawska, która była apogeum wojny polsko bolszewickiej. Wojny, która okazała się przełomowa w dziejach. Nie tylko obroniła ona niepodległość Polski ale i powstrzymała nawałę bolszewicką, chcącą opanować całą Europę, osłabioną dopiero co zakończoną pierwszą wojną światową. 

 

    Pamiętając o znaczeniu bitwy i całej wojny dla naszych dziejów, chcemy też oddać hołd jej bohaterom. Należy do nich kpt. Józef  Demirski. Józef Demirski przez 17 lat był nauczycielem naszej szkoły. Jego życiorys to życiorys żołnierza. Walczył na frontach pierwszej wojny światowej. Bił się następnie na frontach wojny polsko-bolszewickiej. Pamiętając o znaczeniu bitwy i całej wojny dla naszych dziejów, chcemy też oddać hołd jej bohaterom. Należy do nich kpt. Józef  Demirski. Józef Demirski przez 17 lat był nauczycielem naszej szkoły. Jego życiorys to życiorys żołnierza. Walczył na frontach pierwszej wojny światowej. Bił się następnie na frontach wojny polsko-bolszewickiej. Służył kolejno w 13 Kresowym Pułku Artylerii Polowej i 27 Pułku Artylerii Lekkiej, pełniąc funkcję dowódcy plutonu i dowódcy baterii.Za męstwo wykazane na froncie dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego pełnił zawodowo służbę wojskową. Walczył w kampanii wrześniowej. Wzięty do niewoli, wojnę spędził w obozie jenieckim. Od 1951 roku uczył w naszym liceum  j. niemieckiego, j. angielskiego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.

Jesteśmy dumni, że historię naszej szkoły tworzyli bohaterowie wojny sprzed stu lat!

Wozek inwalidzki
Aktualności