Centrum Mistrzostwa Informatycznego


CMI to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest między innymi aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Jego realizacja w naszej szkole nastąpi już od września 2020.

Zainteresowanych odsyłam do zakładki przedmiotowej informatyka/CMI.
 

Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Wozek inwalidzki
Aktualności