Zmiana podziału godzin od poniedziałku 7.09. 2020 r.

Drodzy uczniowie
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami  w planie lekcji. Nowy plan jest opublikowany na stronie szkoły.  Zmieniony plan będzie  obowiąztwać  od  poniedziałku 7.09. 2020 r.

Aktualności