Nauczanie hybrydowe od 19.10.2020 r.

W związku z ogłoszonymi wczoraj nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, od poniedziałku 19 października w szkołach ponadpodstawowych wprowadzony został tryb nauczania hybrydowego.

W związku z powyższym uczniowie naszego I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN będą się uczyć w w/w trybie według poniższego harmonogramu:

Klasy uczące się w trybie stacjonarnym (w szkole):

  1. 19-23 października – klasy III i klasy I
  2. 26-30 października – klasy III i klasy II po gimnazjum
  3. 02-06 listopada – klasy III i klasy II po szkole podstawowej

Klasy uczące się w trybie zdalnym (w domu):

  1. 19-23 października – klasy II po gimnazjum i szkole podstawowej
  2. 26-30 października – klasy I i klasy II po szkole podstawowej
  3. 02-06 listopada – klasy I i klasy II po gimnazjum

Prosimy, by sprzęt wykorzystywany do zdalnego nauczania był wyposażony w mikrofon i kamerę.

W związku z dynamiczną sytuacją powyższy harmonogram może ulegać zmianom. Wszystkie informacje dotyczące sposobu realizowania zajęć w trybie hybrydowym, będą przekazywane poprzez pocztę w dzienniku lekcyjnym.

Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.

Jako, że decyzja o nauczaniu hybrydowym  ma charakter prewencyjny, apeluję, by w okresie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego, nie spotykać się towarzysko i unikać dużych skupisk ludzkich. Aktywność poza miejscem zamieszkania proszę ograniczyć do zapewnienia swoich podstawowych potrzeb bytowych. Pamiętajmy o dystansie społecznym i dezynfekowaniu rąk.
Jednocześnie zachęcam, by czas ten wykorzystać do pracy edukacyjnej w domu.

Mariusz Potasz

Wozek inwalidzki
Aktualności