Ostatnie pożegnanie Zofii Bartczak

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Bartczak, długoletniego nauczyciela naszego liceum. 

Pani Zofia Bartczak urodziła się 80 lat temu w Wydrzy. Ukończyła szkolę podstawowa w rodzinnej miejscowości a następnie Liceum Ogólnokształcące w Grębowie.  Po ukończeniu, w 1960 roku, dwuletniej szkoły laborantów, podejmuje pracę w szpitalu w Nowej Sarzynie. Przepracowała w nim 11 lat. Jednak jej marzeniem zawsze była praca pedagoga. Łącząc pracę zawodową z nauką w 1966 roku podjęła studia na wydziale biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ich ukończeniu podjęła wymarzoną przez siebie pracę nauczyciela biologii w Liceum w Nowej Sarzynie, z którym to zawodem będzie związana nieprzerwanie przez prawie 30 lat. W tamtejszym liceum jej uczniowie odnoszą sukcesy w ruchu olimpijskim docierając do finału olimpiady biologicznej. W 1980 r. Zofia Bartczak podejmuje pracę w naszym liceum, Liceum Ogólnokształcącym im. KEN, z którym będzie związana do przejścia na emeryturę w 2000 roku. Za swoją pracę była nagradzana nagrodami Kuratora Oświaty i Dyrektora Szkoły.

Wszyscy, którzy  znali Panią Zofię Bartczak, będą ją pamiętać jako nauczyciela oddanego swojej pracy i życzliwego wobec wszystkich otaczających ją ludzi. Zapamiętamy ją jako zawsze uśmiechniętą osobę, która nawet będąc już na emeryturze chętnie odwiedzała liceum, zawsze wnosząc dużo energii i uśmiechu.

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli.

Wozek inwalidzki
Aktualności