Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych

Na stronie internetowej OKE w Krakowie została opublikowana informacja o egzaminie maturalnym w 2021 r. OKE w Krakowie informuje, że egzamin maturalny przeprowadzany będzie z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się będzie wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1). 

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z informacjami, które zostały opublikowane na stronie OKE w Krakowie.

Wozek inwalidzki
Aktualności