Próbna matura z Nową Erą

W piątek 29.01.2021 r.  maturzyści przystąpią do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji matury zostały opublikowane niżej w tabeli (hasło zostało wysłane w wiadomości w dzienniku, logowanie tylko w domenie loken.pl)

przedmiot

data

Link do szczegółowych informacji
po zalogowaniu w domenie loken.pl:

Język niemiecki, hiszpański PR

29.01.2021 r.

Język niemiecki , hiszpański PR
LISTA

Wozek inwalidzki
Aktualności