Wejścia do szkoły i szatnie przydzielone na czas próbnych egzaminów

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące próbnej matury są publikowane w zakładce MATURA 2021.

            Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych uczniowie wchodząc do szkoły wyznaczonym wejściem są zobowiązani do  zdezynfekowania rąk i do zachowania odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5 m) oraz zakrycia ust i nosa (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem). Po wejściu do szkoły należy kierować się bezpośrednio do wyznaczonych szatni - ZAŁĄCZNIK.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).

Szczegółowe informacje dotyczące  bezpieczeństwa sanitarnego zostały publikowane w ZAŁĄCZNIKU.

Wozek inwalidzki
Aktualności