Nasi uczniowie na Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych

Uczniowie klas 2B i 2BG 3 marca wzięli udział w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych International Masterclasses, Hands on Particle Physics
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaplanował w 2021 r. warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych które zostały  przeprowadzone zdalnie.
Uczestnicy podczas wykładów zapoznali się z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie dokonywali samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych jednego z eksperymentów korzystających z akceleratora LHC. Na zakończenie podczas wideokonferencji omawiali swoje wyniki z fizykami z CERN (w Szwajcarii) lub innego ośrodka badawczego oraz z uczniami z innych krajów, którzy wykonywali to samo ćwiczenie.


Warsztataty Fizyki Cząstek Elementarnych zajmują się najbardziej podstawowymi składnikami materii i oddziaływaniami między nimi. Badania w tej dziedzinie prowadzone są przy użyciu akceleratorów pozwalających przyspieszać i zderzać cząstki naładowane. Największy z akceleratorów na świecie - Wielki Zderzacz Hadronów (LCH) w CERN od końca 2009 r. dokonuje pomiarów przy najwyższej energii dostępnej w laboratorium. W lipcu 2012 r. eksperymenty ATLAS i CMS ogłosiły odkrycie nowej cząstki, bozonu Higgs'a, będącego kluczowym elementem dotąd brakującym w Modelu Standardowym oddziaływań między cząstkami. Istnienie bozonu Higgsa było postulowane w teoriach wyjaśniających niezerową masę innych cząstek. Eksperymenty na LHC dostarczyły więc potwierdzenia tej teorii, dzięki czemu ich twórcy, François Englert i Peter W. Higgs, otrzymali Nagrodę Nobla w 2013 r.

Nadal jednak pozostaje wiele niewyjaśnionych zjawisk, zwłaszcza dotyczących tzw. ciemnej materii oraz różnic między materią a antymaterią, trwają więc ich badania i poszukiwania nowych cząstek.

Wozek inwalidzki
Aktualności