Informacja dla absolwentów 2020/21

Informujemy, że karty szczepień i karty zdrowia można odebrać  gabinecie pielęgniarek w I LO im. KEN w Stalowej Woli.

Karty szczepień absolwentów 2020/21 zostaną przekazane lekarzom rodzinnym po zakończeniu I semestru 2021/22, a karty zdrowia lekarzom rodzinnym zatrudnionym w NZOZ „Medyk” Sp. z o.o. w Stalowej Woli po 01.01. 2022 r.  

W okresie wakacyjnym karty szczepień i karty zdrowia można odebrać po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły.

Wozek inwalidzki
Aktualności