Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej zaprasza uczniów do udziału w konkursach

W imieniu prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej zapraszamy młodzież do udziału w 1 sesji internetowych konkursach organizowanych przez Politechnikę Łódzką z przedmiotów ścisłych.

15.10.21 o godz. 19 konkurs First Step to Nobel Prize - konkurs z fizyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych

18.10.21 o godz. 19 konkurs First Step to Fields Medal - konkurs z matematyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Wszystkie konkursy rozgrywane są na platformie infimat.p.lodz.pl, a regulaminy konkursów dostępne na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej - www.weeia.p.lodz.pl, menu górne Konkursy i matury zakładka konkursy fizyczne

Ze względu na techniczne uwarunkowania i dostępność systemu infimat, zapowiadane matury próbne z Politechniką Łódzką będą dostępne dla zainteresowanych od 25.10.2021 w wersji online przez tydzień w systemie infimat.p.lodz.pl i w wersji elektronicznej jako zahasłowane arkusze na stronie www.weeia.p.lodz.pl. Tym razem hasło do plików to "sekunda".

Dla przypomnienia poprzednie hasła to: marzec 2021 "energia".  listopad 2020 "praca", grudzień 2020 "moc", marzec 2020 "decymetr", grudzień 2019 "kilometr", październik 2019 "centymetr".

Wozek inwalidzki
Aktualności