Olimpiada Chemiczna 2022/23

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Olimpiady Chemicznej 2022/23 w zakładce przedmiotowej CHEMIA.

Z historii szkoły: 14 uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie centralnym Olimpiady Chemicznej lub Konkursu Chemicznego, a dwóch z nich uzyskało tytuły laureata.

Folder dla uczniów przygotowujących się do 69 Olimpiady Chemicznej tutaj. Równocześnie do pobrania wzory kart odpowiedzi do zadan 1-5:

karta nr 1;
karta nr 2;
karta nr 3;
karta nr 4;
karta nr 5.

Wozek inwalidzki
Aktualności