Rekrutacja 2022

Drodzy Pierwszoklasiści,

Jutro tj. 22.07.2022 r. o godz. 8.00 zostaną opublikowane wyniki rekrutacji do klasy pierwszej. Każdy kandydat może sprawdzić wyniki rekrutacji na swoim indywidualnym koncie w systemie rekrutacji "Omikron" (https://stalowowolski.e-omikron.pl) oraz w szkole na wywieszonych listach. 

Warunkiem potwierdzenia woli uczenia się w naszej szkole przez rodzica/ prawnego opiekuna jest złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie  od 22.07.2022 do 28.07.2022 r. w godz. od 8.00 do 15. 00 (parter - biblioteka szkolna).  Złożenie wymienionych dokumentów jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do szkoły. Wraz z dokumentami prosimy również o złożenie dwóch zdjęć legitymacyjnych podpisanych imieniem i nazwiskiem i klasą. Jednocześnie prosimy o pobranie i wypełnienie „Deklaracji dotyczącej woli uczestnictwa niepełnoletniego ucznia w zajęciach z religii w roku szkolnym 2022/2023”. Deklaracja jest opublikowana na stronie internetowej szkoły w zakładce O SZKOLE - Dokumenty - Dokumenty szkolne  lub dostępna będzie w punkcie rekrutacji w szkole.  Deklarację należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

Osoby, które nie zostały przyjete do szkoły mogą skladać odwołanie od w/w decyzji.

Serdecznie gratulujemy uczniom klas pierwszych uzyskanych wyników! 

Wozek inwalidzki
Aktualności