Lekcje programowania w C++ (Nie!) Tylko dla orłów

                                                                      

W roku szkolnym 2022/23 w naszej szkole będzie kontynuowana kolejna IV edycja Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). Jednym z celów projektu jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania informatyczne, a także aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.
W naszej szkole zostaną zorganizowane 2 Koła Informatyczne dla uczniów zainteresowanych programowaniem w C++ i robotyką.
I Koło – dla uczniów rozwijających swoje zainteresowania.
II Koło – dla uczniów rozpoczynających swoją przygodę z programowaniem.

Rekrutacja już się rozpoczęła i potrwa do pierwszych zajęć, których inauguracja planowana jest w ostatnim tygodniu września 2022. Szczegóły na stronie szkoły w zakładce Informatyka: https://loken.pl/informatyka_cmi lub u nauczyciela w sali 35.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Andrzej Wnuk

Projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Wozek inwalidzki
Aktualności