Szkoła dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim programie „Szkoła dla Rodziców”, którego celem jest wsparcie rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Uczestnicy nabędą wiedzę o metodach wychowawczych niezbędnych w relacji z dorastającym dzieckiem. Poznają m.in. jak: motywować, zachęcać do współpracy i samodzielności, dowartościowywać swoje dziecko, co stosować zamiast kar oraz będą mieć możliwość wymiany doświadczeń z osobami, które borykają się z podobnymi trudnościami.

W programie udział może wziąć jedno z rodziców. Szkolenie realizowane będzie w formie warsztatów psychologicznych i metodami aktywnymi.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 23.09.2022 r.

Pierwsze zajęcia odbyłyby się w piątek 30.09.2022 o godz. 17.30.

Więcej informacji udziela p. Iwona Sodomir – psycholog i p. Agnieszka Rodziewicz - pedagog poprzez dziennik, email: isodomir@loken.plarodziewicz@loken.pl; tel. 158426945.

Zapraszamy do udziału

Wozek inwalidzki
Aktualności