Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

zaprasza do udziału w:
Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”
Olimpiada organizowana jest z przedmiotów:
matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia z elementami geologii.
Skierowana jest do uczniów szkół średnich.

Każdy uczestnik może wziąć udział w Olimpiadzie z dowolnej liczby przedmiotów.
Olimpiada pozwoli uczniom podczas przygotowań do zawodów pogłębić wiedzę,
lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego oraz studiów,
sprawdzić opanowanie materiału.

Laureatom Olimpiady oferujemy:
zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów w AGH
i zapewniamy maksymalną wartość wskaźnika rekrutacyjnego.

Rejestracja elektroniczna trwa do 19 października 2022 r. do godz. 21.00.
Zasady uczestnictwa w Olimpiadzie oraz szczegółowe informacje, znajdują się na stronie:

www.diament.agh.edu.pl
Zespół ds. Olimpiad Centrum Rekrutacji
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
diament@agh.edu.pl

Wozek inwalidzki
Aktualności