46. Olimpiada Języka Niemieckiego

Eliminacje szkolne 46. Olimpiady Języka Niemieckiego odbędą się 4 listopada 2022 r.

Prosimy uczniów zainteresowanych udziałem w w/w olimpiadzie o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego.

Wozek inwalidzki
Aktualności