Próbna matura

Uczniowie klas maturalnych przystąpią w tym tygodniu do tzw. próbnego egzaminu maturalnego przygotowanego przez  Centralną Komisją Egzaminacyjną. Testu diagnostyczny ma pomóc w określeniu poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z:

  1. języka polskiego na poziomie podstawowym lista uczniów w salach
  2. matematyki na poziomie podstawowym lista uczniów w salach **UWAGA! Uczniowie, którzy posiadają "nowe" tablice matematyczne 2023 proszeni są o przyniesienie ich na egzamin
  3. języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. lista uczniów w salach

Test diagnostyczny od 28 do 30 września br., odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. 28 września br. (środa) – język polski na poziomie podstawowym (240 minut)
  2. 29 września br.(czwartek) – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut)
  3. 30 września br.(piątek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski i język niemiecki.

Próbna matura będzie przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. 

Warto wiedzieć, że w 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2023 z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 są dostępne w prezentacji na stronie internetowej CKE.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje o organizacji próbnej matury (listy uczniów w salach, godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminów) zostały przesłane jako wiadomość poprzez dziennik.

Wozek inwalidzki
Aktualności