Plan rekolekcji wielkopostnych dla uczniów uczęszczających na lekcje religii

Plan rekolekcji wielkopostnych dla uczniów uczęszczających na lekcje religii  "Odzyskaj życie”: spotkanie z Nikodemem i Marią Magdaleną

Środa, 29.03.2023 r.  
Parafia św. Jana Pawła II w Stalowej Woli
9.00 – Konferencja "Odzyskaj życie”: spotkanie z Nikodemem
10.00 – Droga Krzyżowa z rozważaniami przygotowanymi przez młodzież naszej szkoły

Czwartek, 30.03.2023 r. 
Parafia św. Jana Pawła II w Stalowej Woli

9.00 – Konferencja "Odzyskaj życie”: spotkanie z Marią Magdaleną
9.30–Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty
10.00 – Msza Święta

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Michał Powęska – absolwent naszej szkoły

Miejce rekolekcji w dniach: 29 i 30.03.2023 r.

 

Piątek, 31.03.2023 r. Częstochowa
Pielgrzymka klas maturalnych na Jasną Górę 

 

Na mocy § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych uczeń uczęszczający na religię otrzymuje zwolnienie z dwóch kolejnych dni zajęć szkolnych (śr., czw.) w celu odbycia rekolekcji, a uczniowie klas maturalnych biorący udział w pielgrzymce otrzymują zwolnienie z trzeciego dnia (pt).

Wozek inwalidzki
Aktualności