Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w maju

Przypominamy o dodatkowych dniach wolnych od zajeć dydaktycznych :

2 maja 2023 r. -  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zamian za pracującą sobotę w dniu 23.04.2023 r.

03 maja 2023 r. - święto Konstytucji 3.Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04 maja 2023 r. - Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-III

05 maja 2023r. - Pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego  poziom podstawowy - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-III

08 maja 2023r.  - Pisemny egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-III

09 maja 2023r.  - Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony -Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-III
 


17 maja 2023 r. (śr) - Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego rozszerzony oraz  ustna matura z języka obcego nowożytnego i języka polskiego - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-III

18 maja 2023 r. (czw) - Pisemny egzamin maturalny z historii poziom rozszerzony oraz  ustna matura z języka obcego nowożytnego i języka polskiego - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-II. 

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym dla klas III (8.00 - 10.30 hala sportowa)

19 maja 2023 r. (pt) - Pisemny egzamin maturalny z fizyki poziom rozszerzony oraz  ustna matura z języka obcego nowożytnego i języka polskiego - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-II

Próbny egzamin mmaturalny z matematyki na poziomie podstawowymdla klas III (8.00 - 10.30 hala sportowa)

22 maja 2023 r. (po) - Pisemny egzamin maturalny z informatyki poziom rozszerzony oraz  ustna matura z języka obcego nowożytnego i języka polskiego - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-II

Próbny egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym dla klas III (8.00 - 10.30 hala sportowa)

 

Wozek inwalidzki
Aktualności