Dodatkowe dni wolne

Przypominamy o dodatkowych wolnych dniach od zajęć dydaktycznych:

2 maja 2024 r. -  dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zamian za pracującą sobotę
7 maja 2024 r. - pisemny egzamin maturalny z języka polskiego poziom podstawowy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-III
8 maja 2024 r. - pisemny egzamin maturalny z  matematyki poziom podstawowy   - dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-III
9 maja 2024 r.  - pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego  poziom podstawowy  - dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-III

 

Wozek inwalidzki
Aktualności