Badanie wyników nauczania w dniach 21,22,24 maja 2024 r.

W dniach  21,22,24 maja 2024 r. odbędzie się badanie wyników nauczania, z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym i jednego wybranego przez ucznia nauczanego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Celem badania  jest ocena poziomu przygotowania uczniów klas trzecich do egzaminu maturalnego 2025  r.

21 maja 2024 r. (wt)  8.00 - 10.00 „badanie wyników nauczania  z j. polskiego na poziomie podstawowym” obowiązkowy dla wszystkich klas trzecich. Po egzaminie lekcje od 10.55 wg podziału godzin.

22 maja 2024 r. (śr) 8.00 - 10.00 „ badanie wyników nauczania zmatematyki na poziomie podstawowym” obowiązkowy dla wszystkich klas trzecich.  Po egzaminie lekcje od 10.55 wg podziału godzin.

24 maja 2024 r. (pt) 8.00 - 10.00 „badanie wyników nauczania z wybranego przez ucznia przedmiotu rozszerzonego” obowiązkowy dla wszystkich klas trzecich.   Po egzaminie lekcje od 10.55 wg podziału godzin. Prosimy uczniów o wpisanie w tabeli, wysłanej wiadomościa poprzez dziennik, jednego wybranego spośród podanych  przedmiotów rozszerzonych do środy dnia 14.05.2024 r. do godz. 11.00.

Miejsce: hala sportowa i wskazane sale lekcyjne.

Informację o  podziale miejsc na hali i klasopracowniach dla poszczególnych klas przekażemy w późniejszym terminie.

Organizacja badanie wyników nauczania pociąga określone koszty związane z zamówieniem i drukiem arkuszy, dlatego w przypadku nieuzasadnionej nieobecności na maturze próbnej uczeń może być obciążony kosztami wydruku arkusza egzaminacyjnego.  Konieczne jest powiadomienie o planowanej nieobecności (sekretariat szkoły 15 84 69 45 lub wychowawca klasy).

 

Wozek inwalidzki
Aktualności