Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025- informacje

Poniżej podpowiadamy jak rozplanować działania, by uniknąć zbędnego stresu związanego z przyjęciem do naszej szkoły.
Najważniejsze informacje dla kandydatów:

Komisja rekrutacyjna pracuje:
od godz. 8.15 do godz. 15.00

  1. Od 21.06.2024 do 08.07.2024 kandydaci przynoszą kopię świadectwa oraz kopię wyników z egzaminu ósmoklasisty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową.
  2. 16.07.2024  kandydaci mają sprawdzić na swoim koncie gdzie zostali zakwalifikowani.
  3. W dniach od 16.07.2024 do 18.07.2024 do godz.14.00 kandydaci mają dostarczyć oryginały świadectwa i zaświadczenia z egzaminów, jedno zdjęcie w wersji papierowej, jedno w wersji elektronicznej oraz podpisać potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.
  4. Karty zdrowia uczniowie dostarczają we wrześniu.

UWAGA! Co zrobić, żeby nie chodzić z dokumentami  trzy razy?

Odwiedź naszą szkolę po wpisaniu do systemu ocen i punktów z egzaminu oraz po zgromadzeniu wszystkich dokumentów czyli zarówno kopię świadectwa, które zapewne już otrzymałeś oraz kopię wyników egzaminu ósmoklasisty, którą otrzymasz  ok. 3 lipca.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego znajdują się w zakładce Rekrutacja/Harmonogram.

Wozek inwalidzki
Aktualności