Legitymacja szkolna

Zwracamy się z prośbą do kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną przyjęci do I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli o przesłanie na adres:

legitymacja@loken.pl

kolorowego zdjęcia w formie cyfrowej o następujących parametrach:

  • Szerokość: 19 mm
  • Wysokość: 26 mm
  • Rozdzielczość: co najmniej 300 dpi
  • format pliku - *. jpg, *. png

Plik zdjęcia proszę wysłać w formie załącznika, którego nazwą będzie imię i nazwisko oraz klasa (np. Jan Lokeński – I A).
Zdjęcia prosimy przesłać na w/w adres mailowy w terminie, który umożliwi komisji rekrutacyjnej jego weryfikację w momencie osobistego składania przez kandydata oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
Zdjęcie jest niezbędne aby we wrześniu tego roku szkoła mogła wydać legitymację szkolną, która będzie miała formę plastikowej karty wykonanej z PCV. Tak pozyskane zdjęcia zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wydrukowania legitymacji. Po ich zapisaniu na dysku administrowanym przez szkołę, zdjęcia z poczty elektronicznej wraz z danymi zostaną usunięte.

Do składanej w szkole dokumentacji, prosimy dołączyć jedno zdjęcie w tradycyjnej papierowej formie!

Wozek inwalidzki
Aktualności