Aktualności

Wydawanie świadectw maturalnych.


Informacje 2022-07-04 12:27:36

5 lipca 2022 r. od godz. 8.30 do 14.15 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 6 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.
Świadectwa dojrzałosći będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 5 lipca 2022 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu  ZIU - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy absolwentów o wchodzenia  na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw :

 1. klasa A,  B 
 2. klasa C, D
 3. klasa E, F
 4. klasa G oraz absolwenci z ubiegłych lat

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22.


Informacje 2022-06-23 13:12:32

 W piątek 24  czerwca o godz. 10.30 w hali sportowej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22.

Przed uroczystościami w szkole odbędzie się Msza Św. w Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. o godz. 9.00.

Po spotkaniu  na hali sportowej  odbędzie się spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023


Informacje 2022-06-20 14:10:46

M A T U R Z Y S T O !!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!
Informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2022r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 •  są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością .
 •  osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www. stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 4 lipca 2022r. do dnia 16 sierpnia 2022r. (do godz.16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022r.

Koszykówka szkolna


Sport 2022-06-20 10:41:47

W dniu 15 czerwca w hali MOSiR Krosno odbył się ostatni w tym roku szkolnym finał
wojewódzki. Na parkiecie spotkały się 4 najlepsze zespoły Podkarpacia rywalizujące
o prymat w koszykarskiej Licealiadzie. Turniej wygrały koszykarki I LO Rzeszów, a na IV
miejscu znalazły się zawodniczki z naszej szkoły
Kolejność drużyn w finale:
1. I LO Rzeszów
2. II LO Przemyśl
3. ZSEl.iO Krosno
4. LO KEN Stalowa Wola
Jest to bardzo duży sukces dla naszych dziewcząt, które wystąpiły w następującym składzie:
Martyna Pałka kl. 1 D, Kinga Oczak kl. 1 E, Emilia Komsa kl. 1 E, Aniela Gorczyca kl 1. G
Kinga Kluk kl. 2 F, Marta Białek kl. 2 F, Julia Popek kl. 3 G, Karolina Krawczyk kl. 3 G,

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                              

Dzień Sportu


Sport 2022-06-20 09:11:29

Serdecznie zapraszamy uczniów na Dzień Sportu organizowany w dniach 21-22.06.2022r. na naszych szkolnych obiektach sportowych.

Na poniższe zajęcia nie obowiązują zapisy. Wystarczy Twoja obecność, strój sportowy i chęci!

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych:

Wtorek

Godz. 9.00 -10.00    Gra trójek chłopców i dziewcząt na jeden kosz.

Godz. 10.00 -11.00  Próby wchodzenia na ściankę wspinaczkową z asekuracją

Godz. 11.00 -12.00   Turniej pojedynczy w tenisie stołowym

Środa

Godz. 9.00 -10.00  Turniej podnoszenia ciężarów na płaskiej ławeczce

Godz. 10.00 -11.00  Małe gry 3x3 chłopców i dziewcząt w siatkówkę

Godz. 10.00 -12.00  Turnieje drużynowe chłopców w piłkę nożną na orliku.

     

Wakacje z książką!


Biblioteka szkolna 2022-06-14 10:01:18

 

Drodzy Czytelnicy informujemy o możliwości wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej na okres wakacji. Prosimy również o zwrot wcześniej wypożyczonych książek w terminie do 22 czerwca.

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH


Fizyka 2022-06-09 18:35:11

Z radością informujemy, że Aleksander Matyka z klasy 3B został laureatem II stopnia, 

Mikołaj Złotek z klasy 3Ag został laureatem III stopnia w Olimpiadzie o " Diamentowy Indeksa AGH" z przedmiotu fizyka..

Maksymilian Tabian z klasy 3Ag i Filip Gajda z klasy 3B zostali finalistamI.

Serdecznie gratulujemy.

Program wspierania młodzieży uzdolnionej “Nie zagubić talentu”


Dla ucznia 2022-06-09 12:28:46

Samorząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków na kolejna edycję Programu wspierania młodzieży uzdolnionej “Nie zagubić talentu”. Wnioski należy składać do dnia 15 lipca br. O dacie złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku.

Prosimy uczniów i ich Rodziców o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi Programu TUTAJ

Wydawanie świadectw maturalnych 5 lipca 2022 r.


Informacje 2022-07-04 12:24:09

5 lipca 2022 r. od godz. 8.30 do 14.15 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 6 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.
Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 5 lipca 2022 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu  ZIU - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy absolwentów o wchodzenia  na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw :

 1. klasa A,  B 
 2. klasa C, D
 3. klasa E, F
 4. klasa G oraz absolwenci z ubiegłych lat

Zamienniki sal na czwartek 2.06.2022 r.


Informacje 2022-05-29 15:18:53

Z powodu próbnej matury  z matematyki, w dniu 02.06.2022 r. będą obowiazywać zamienniki sal dla II piętra: TUTAJ

Sortuj po kategorii:
Wozek inwalidzki
Aktualności