Kategoria: Informacje

2 0 2 1


Informacje 2021-01-01 00:33:34

Ferie świąteczne i zimowe


Informacje 2021-01-08 08:46:58

Informujemy, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Bezpośrednio po przerwie świątecznej dla uczniów z całego kraju odbędą się ferie zimowe w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. 

 

Matura i co dalej? Projekt dla uczniów klas III


Informacje 2020-12-20 19:39:00

 • Za parę miesięcy kończysz szkołę, a nie zdecydowałaś / zdecydowałeś jeszcze jakie studia wybrać?
 • Gdzie widzisz się w przyszłości i czym kiedyś chciałabyś / chciałbyś się zająć?
 • Nie wiesz, do czego się najlepiej nadajesz, w czym masz szansę się sprawdzić i odnieść sukces?
 • Nie wiesz, czym możesz albo powinnaś / powinieneś się kierować podejmując tak ważną życiowo decyzję?

Jeżeli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałaś / odpowiedziałeś twierdząco, wspólny projekt Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN oraz AwareSchool, zorganizowany specjalnie dla uczniów naszego liceum, JEST DLA CIEBIE.

Program będzie realizowany w formie cyklu 3 spotkań on-line (każde trwać będzie 60 min.), wzorowanych na tego typu spotkaniach realizowanych w świecie biznesu jako tzw. „coaching kariery” dla osób czynnych zawodowo.

Dowiecie się, jak można myśleć strukturalnie o własnym potencjale, predyspozycjach, mocnych stronach oraz ograniczeniach, aby na bazie tej wiedzy podejmować świadome i dobre dla siebie decyzje edukacyjno-zawodowe.

Szczegóły dotyczące programu oraz formularz rejestracji znajduje się tutaj (rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcecie w spotkaniu uczestniczyć)

https://swiadoma-szkola.pl/landing-lo-ken/#

Film (link) do zamieszczenia razem z postem

https://youtu.be/fWUk4GGkUSM

Warsztaty: graficzny, multimedialny oraz lotniczy.


Informacje 2020-12-15 14:35:18

Zachęcamy uczniów naszego liceum do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w  Rzeszowie.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w  Rzeszowie ogłasza rekrutację uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. podkarpackiego do projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-T127/18-01.

Cel projektu 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów dla 552 młodych osób w wieku 15-20 lat. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2021. Rekrutacja trwa do 30.12.2020 r. do godz.12.00

Opis projektu 

W ramach projektu realizowane będą warsztaty edukacyjne z trzech bloków tematycznych: graficzny, multimedialny oraz lotniczy.  Do warsztatu mogą zostać zakwalifikowane osoby w wieku 15-20 lat, uczęszczające do szkoły ponadpodstawowej z terenu województwa podkarpackiego. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

W załącznikach przesyłam Regulamin Projektu, program warsztatów oraz dokumenty rekrutacyjne.

 W celu zakwalifikowania  się do projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków" należy:

 1.    Dokonać  elektronicznej rejestracji klikając w poniższy link- Rejestracji dokonuje pełnoletni uczeń lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny. Elektroniczna rejestracja – link Wypełnione i podpisane dokumenty należy zeskanować i przesłać na adres e- mailowy projekt.uodn@wsiz.edu.pl do wiadomości należy załączyć również skan ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenie potwierdzające status ucznia szkoły ponadpodstawowej z woj. podkarpackiego oraz datą urodzenia ucznia. W tytule e -maila proszę wpisać imię i nazwisko Kandydata/ki oraz nazwę szkoły do której uczęszcza uczeń.

2. Oryginały w/w dokumentów należy przesłać do Biura Projektu na adres: Biuro Projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków”, ul. Sucharskiego 2, 35-225    Rzeszów, pok. 46.

 Warsztaty będą prowadzone online poprzez platformę zdalnej komunikacji - Cisco Webex (Uczestnicy otrzymają link kierujący do warsztatów online, link będzie przesłany na adres e- mail wskazany przez uczestnika).

Wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnikaKarta sieciowa, dostęp do Internetu (połączenie kablowe bądź bezprzewodowe), funkcjonujące urządzenia wyjściowe AUDIO (głośniki bądź słuchawki, opcjonalnie mikrofon- wystarczający standardowy wbudowany do komputera).

Wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik: stabilne połączenie internetowe o prędkości przesyłania danych 2,5 Mbps.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „UCZELNIA OTWARTA DLA NASTOLATKÓW”

Program warsztatów

Dokumenty rekrutacyjne

Studia w Danii- webinar


Informacje 2020-12-10 10:14:23

Od kilku lat nasz Szkolny Ośrodek Kariery organizował spotkania dotyczące studiowania za granicą. Z powodu ograniczeń pandemicznych organizowanie spotkań jest niemożliwe. Stąd nasza propozycja by zapoznać się z webinarami dotyczącymi studiowania w Danii.  

Każdy z webinarów skupiony będzie na innych kierunkach studiowania: 

 • czwartek 10.12 - kierunki biznesowe, marketing, design
 • piątek 11.12 - kierunki techniczne i inżynieryjne
 • środa 16.12 - rekrutacja zimowa na luty 2021

Więcej szczegółów na temat webinarów oraz dokładny czas ich rozpoczęcia znajduje się w linku poniżej  

https://www.studiawdanii.dk/webinars

Zachęcamy do skorzystania z możliwości zapoznania się z ofertą studiowania w Danii. 

Sukces uczniów w Olimpiadzie Przedsiębiorczości


Informacje 2020-12-09 14:43:43

Informujemy, że do etapu okręgowego XVI Olimpiady Przedsiębiorczości zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1. Aleksandra Szcześniak    2 E

2. Łukasz Wołoszczak  2 AG

Opiekunem merytorycznym uczniów jest Elżbieta Komsa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach olimpiady.

 

Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna


Informacje 2020-12-07 07:36:58

8 grudnia odbędzie się 45 edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej (etap szkolny) w formie on - line. 

Punktualnie o godz. 11.00 pierwsza część, o godz. 12.15 druga część.

Proszę pamiętać, że nie można wracać do poprzednich pytań.

Sekcja historii muzyki: proszę koniecznie przygotować słuchawki lub głośniki.

Powodzenia.

Jolanta Kawa

Matura i co dalej ? Projekt dla uczniów klas trzecich.


Informacje 2020-12-04 18:46:19

 • Za parę miesięcy kończysz szkołę, a nie zdecydowałaś / zdecydowałeś jeszcze jakie studia wybrać?
 • Gdzie widzisz się w przyszłości i czym kiedyś chciałabyś / chciałbyś się zająć?
 • Nie wiesz, do czego się najlepiej nadajesz, w czym masz szansę się sprawdzić i odnieść sukces?
 • Nie wiesz, czym możesz albo powinnaś / powinieneś się kierować podejmując tak ważną życiowo decyzję?

Jeżeli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałaś / odpowiedziałeś twierdząco, wspólny projekt Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN oraz AwareSchool, zorganizowany specjalnie dla uczniów naszego liceum, JEST DLA CIEBIE.

Program będzie realizowany w formie cyklu 3 spotkań on-line (każde trwać będzie 60 min.), wzorowanych na tego typu spotkaniach realizowanych w świecie biznesu jako tzw. „coaching kariery” dla osób czynnych zawodowo.

Dowiecie się, jak można myśleć strukturalnie o własnym potencjale, predyspozycjach, mocnych stronach oraz ograniczeniach, aby na bazie tej wiedzy podejmować świadome i dobre dla siebie decyzje edukacyjno-zawodowe.

Szczegóły dotyczące programu oraz formularz rejestracji znajduje się tutaj (rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcecie w spotkaniu uczestniczyć)

https://swiadoma-szkola.pl/landing-lo-ken/#

Film (link) do zamieszczenia razem z postem

https://youtu.be/fWUk4GGkUSM

Biblioteka szkolna


Informacje 2020-12-04 18:44:58

Drodzy uczniowie, informujemy o możliwości wypożyczania książek z biblioteki szkolnej w okresie od 7.12.2020 do 22.12.2020r. Biblioteka będzie pełniła następujące dyżury:

07.12.2020 – 10.00 – 12.00
08.12.2020 – 13.00 – 15.00
09.12.2020 – 10.00 – 12.00
10.12.2020 – 13.00 – 15.00
11.12.2020 – 10.00 – 12.00
14.12.2020 – 13.00 – 15.00
15.12.2020 – 10.00 – 12.00
16.12.2020 – 13.00 – 15.00
17.12.2020 – 13.00 – 15.00
18.12.2020 – 10.00 – 12.00
21.12.2020 – 13.00 – 15.00
22.12.2020 – 10.00 – 12.00

Wypożyczanie książek będzie się odbywało poprzez wcześniejsze złożenie zamówienia na adres e-mail: biblioteka@loken.pl. W wiadomości proszę podać: imie i nazwisko, klasę oraz tytuł pozycji do wypożyczenia. Książki będą do odbioru w dniu kolejnym w bibliotece szkolnej. Przy odbiorze bardzo prosimy o zachowanie wszystkich obowiazujcych norm sanitarnych.

"Bliżej siebie" - partnerski program współpracy ze szkołą w Izraelu


Informacje 2020-12-04 18:38:50

Od 2009 roku nasza szkoła pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielami i uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły z mejscowości Netanya w Izraelu. W poprzednich latach mieliśmy przyjemność osobiście pokazać Im nasze codzienne szkolne życie, panujące zwyczaje oraz przedstawić część naszej kultury i historii. W tym roku, ze względu na panującą sytuację,  postanowiliśmy zorganizować spotkanie w formule online, w czasie którego będziecie  mogli zapoznać się z  codziennością szkolną oraz obyczajami i kulturą Waszych koleżanek i kolegów. Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie, prosimy o zgłoszenie się do Pani A. Gierak lub Pana J. Strugalskiego do poniedziałku 7.12.2020 (ewentualne pytania i zgłoszenie udziału proszę wysyłać przez Dziennik). Ze względu na formę spotkania, liczba osób mogących wziąć w nim udział jest ograniczona.  

Zapraszamy serdecznie do aktywnego udziału!

Sortuj po kategorii:
Wozek inwalidzki
Aktualności