Kategoria: Informacje

Wydawanie świadectw maturalnych.


Informacje 2022-07-04 12:27:36

5 lipca 2022 r. od godz. 8.30 do 14.15 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 6 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.
Świadectwa dojrzałosći będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 5 lipca 2022 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu  ZIU - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy absolwentów o wchodzenia  na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw :

 1. klasa A,  B 
 2. klasa C, D
 3. klasa E, F
 4. klasa G oraz absolwenci z ubiegłych lat

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22.


Informacje 2022-06-23 13:12:32

 W piątek 24  czerwca o godz. 10.30 w hali sportowej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/22.

Przed uroczystościami w szkole odbędzie się Msza Św. w Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. o godz. 9.00.

Po spotkaniu  na hali sportowej  odbędzie się spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023


Informacje 2022-06-20 14:10:46

M A T U R Z Y S T O !!!
Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!
Informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2022r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 •  są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością .
 •  osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK ON-LINE NA STRONIE: www. stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 4 lipca 2022r. do dnia 16 sierpnia 2022r. (do godz.16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022r.

Wydawanie świadectw maturalnych 5 lipca 2022 r.


Informacje 2022-07-04 12:24:09

5 lipca 2022 r. od godz. 8.30 do 14.15 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 6 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.
Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 5 lipca 2022 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu  ZIU - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy absolwentów o wchodzenia  na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw :

 1. klasa A,  B 
 2. klasa C, D
 3. klasa E, F
 4. klasa G oraz absolwenci z ubiegłych lat

Zamienniki sal na czwartek 2.06.2022 r.


Informacje 2022-05-29 15:18:53

Z powodu próbnej matury  z matematyki, w dniu 02.06.2022 r. będą obowiazywać zamienniki sal dla II piętra: TUTAJ

KARTY ZDROWIA MATURZYSTÓW


Informacje 2022-05-27 13:47:43

Tegoroczni maturzyści, którzy mają lekarza rodzinnego poza terenem Stalowej Woli proszeni są po odbiór kart zdrowia w  godzinach pracy Gabinetu Profilaktycznego (poniedziałki,  wtorki i środy).  Sugerujemy wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły  w celu potwierdzenia godzin pracy gabinetu (15 842 69 45)

Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich


Informacje 2022-05-22 20:21:33

W PIĄTEK 20.05.2022 r. o  godz. 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas trzecich z dyrektorem szkoły i wychowawcami.  Spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej męskiej (wejście od strony parkingu przy hali). Po spotkaniu na hali sportowej z DYREKTOREM SZKOŁY zapraszamy RODZICÓW na spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych

Dzień Otwarty Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersyteckie Targi Pracy


Informacje 2022-05-13 20:01:40

Zespół Działu Rekrutacji i Karier Studenckich serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersyteckie Targi Pracy, które odbędą się w dniu 24 maja 2022 r. 

 

Matura - środa, czwartek, piątek


Informacje 2022-05-18 11:29:05

Drodzy maturzyści!

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, dowodu tożsamości i przyborów pomocniczych. W związku z koniecznością wietrzenia sal i zmienną pogodą  ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). Na salach egzaminacyjnych może być chłodno.  

Prosimy Was o sprawdzenia wejścia do szkoły na wskazaną w harmonogramie salę egzaminacyjną (harmonogramy otrzymaliście od wychowawcy). Informacje organizacyjne dotyczące matury 2022 będą na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej w zakładce MATURY - Matura 2022 - Organizacja

Harmonogram egzaminów maturalnych 2022
Materiały i przybory pomocnicze

Wejścia do szkoły na egzaminy maturalne

Data

Linki do list:

Szatnie:

18.05.2022 r.

geografia poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali sportowej nr 12,13  absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

 

Data

Linki do list 

Szatnie:

19.05.2022 r.

fizyka poziom rozszerzony

Wejście 1 -  sala 1a

Szatnie przy hali sportowej nr 12,13absolwenci w sali nr 5 (przy hali)

Wejście 2 -  sala 1b

 

  Szatnie przy hali sportowej nr 14 absolwenci - szatnia nr 15

19.05.2022 r.

historia sztuki poziom rozszerzony

Wejście 4 - sala 45

 

szatnia w sali lekcyjnej  nr 43

Data

Linki do list 

Szatnie:

20.05.2022 r.

informatyka poziom rozszerzony

 

Wejście 4 – sala 35

szatnia w sali lekcyjnej nr 50


*listy zdających nie są dokumentem, stanowią jedynie pomoc przy organizacji egzaminu maturalnego, hasło do list zostało wysłane wiadomością poprzez dziennik

POWODZENIA!

Zamienniki sal na poniedziałek i wtorek


Informacje 2022-05-18 11:28:30

Informujemy, że w związku z trwajacą sesją maturalną zostają wprowadzone zamienniki sal na 2 piętrze. Prosimy uczniów o sprawdzenie zamienników na poniedziałek i wtrorek  (16 i 17 maja) TUTAJ

Sortuj po kategorii:
Wozek inwalidzki
Aktualności