Kategoria: Matura 2021

Próbna matura z Nową Erą


Matura 2021 2021-01-22 16:39:13

W PONIEDZIAŁKEK 25.01. przystąpią do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Po egzaminie lekcje wg podziału godzin od godz. 10.55 Uczniowie, którzy nie piszą matury z języka angielskiego rozszerzonego są zwolnieni do domu.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji matury zostały opublikowane niżej w tabeli (hasło zostało wysłane w wiadomości w dzienniku, logowanie tylko w domenie loken.pl)

przedmiot

data

Link do szczegółowych informacji
po zalogowaniu w domenie loken.pl:

Języki obce nowożytne PP

25.01.2021 r.

Język angielski/ niemiecki/hiszpański/rosyjski PP

LISTA

Język angielski PR

Język angielski PR

LISTA

Język polski PR

26.01.2021 r.

Język polski PR

Chemia PR

Chemia PR

Matematyka PR

27.01.2021 r.

Matematyka PR

Wiedza o społeczeństwie PR

Wiedza o społeczeństwie PR

Geografia PR

28.01.2021 r.

Geografia PR

Fizyka PR

Fizyka PR

Język niemiecki, hiszpański PR

29.01.2021 r.

Język niemiecki , hiszpański PR

Informacja o składaniu ostatecznych deklaracji maturalnych


Matura 2021 2021-01-20 14:54:56

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacją ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) tegoroczni maturzyści nie będą zdawać egzaminów ustnych na maturze, z wyjątkiem osób którym taki egzamin jest potrzebny przy rekrutacji na wyższą uczelnię zagraniczną i udokumentują ten fakt odpowiednimi dokumentami.

Ta zmiana nie wymaga zmiany deklaracji maturalnej. Jest ona obligatoryjna, egzaminy ustne zostaną automatycznie usunięte
z deklaracji i stanie się ona deklaracją ostateczną.

Uczniowie, którzy dokonują innych zmian w deklaracji wstępnej (np. zmieniają/usuwają/dodają przedmiot dodatkowy, zmieniają język obcy zdawany jako obowiązkowy itp.) są zobowiązani osobiście złożyć w szkole ostateczną wersję deklaracji maturalnej.
Ze względu na trwającą pandemię i obowiązujące nas wszystkich obostrzenia deklaracje ostateczne dostarczamy do sekretariatu szkoły według harmonogramu:
     DATA                          GODZINA                 KLASA
26. 01. 2021                    8:30 – 10:30                 3A
26. 01. 2021                   10:30 – 12:30                 3B
26. 01. 2021                   12:30 – 14:30                 3C

     DATA                          GODZINA                 KLASA
27. 01. 2021                    8:30 – 10:30                 3I
27. 01. 2021                   10:30 – 12:30                 3H
27. 01. 2021                   12:30 – 14:30                 3E

     DATA                          GODZINA                 KLASA
28. 01. 2021                    8:30 – 10:30                 3F
28. 01. 2021                   10:30 – 12:30                 3G
28. 01. 2021                   12:30 – 14:30                 3D

Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli dostarczyć deklaracji w wyżej wymienionym terminie, mogą to zrobić w terminie do 08.02.2021 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem szkoły.

 

Organizacja próbnej matury z Nową Erą


Matura 2021 2021-01-21 19:48:54

W czwartek 21 stycznia 2021 r. rozpoczynamy próbną sesję egzaminacyjną z Nową Erą. Uczniowie klas maturalnych przystąpią obowiązkowo do próbnej matury z Nową Erą:

  • do wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, język angielski lub niemiecki, rosyjski, hiszpański)
  • oraz do przedmiotu na poziomie rozszerzonym WG ZŁOŻONYCH DEKLARACJI

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji matury zostały opublikowane niżej w tabeli (hasło zostało wysłane w wiadomości w dzienniku, logowanie tylko w domenie loken.pl)

przedmiot

data

Link do szczegółowych informacji
po zalogowaniu w domenie loken.pl:

Język polski PP

21.01.2021 r.

Język polski

Biologia PR

Biologia

Matematyka PP

22.01.2021 r.

Matematyka PP

Historia PR

Historia PR

Języki obce nowożytne PP

25.01.2021 r.

Język angielski/ niemiecki/hiszpański/rosyjski PP

Język angielski PR

Język angielski PR

Język polski PR

26.01.2021 r.

Język polski PR

Chemia PR

Chemia PR

Matematyka PR

27.01.2021 r.

Matematyka PR

Wiedza o społeczeństwie PR

Wiedza o społeczeństwie PR

Geografia PR

28.01.2021 r.

Geografia PR

Fizyka PR

Fizyka PR

Język niemiecki, hiszpański PR

29.01.2021 r.

Język niemiecki , hiszpański PR

Próbna matura z Nową Erą


Matura 2021 2021-01-15 09:43:59

Drodzy Maturzyści,

W związku decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.01.2021 r. o kontynuacji zdalnego nauczania z przykrością informujemy, że planowane próbne matury nie odbędą się stacjonarnie.

Dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzić maturę próbną w planowanym wcześniej terminie, ale w sposób zdalny.

Zdajemy sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji edukacyjnej w jakiej znaleźliście się
w związku z trwającą od marca 2020 r. pandemią i niepewnością związaną z egzaminem maturalnym. Przed Wami bardzo intensywny okres przygotowań do egzaminów.  Mamy nadzieję, że udział w próbnej maturze i otrzymanie od nas informacji zwrotnej
pomoże Wam w zaplanowaniu  swojej  pracy na najbliższe miesiące.  Wyniki matury próbnej nie będą przeliczane na ocenę szkolną. 

O sposobie logowania na próbne egzaminy maturalne poinformujemy w najbliższym czasie poprzez wiadomość w dzienniku.  Aby wziąć udział w próbnej maturze ( wg list zgodnych
z deklaracją) będą potrzebne:

  • komputer/laptop z dostępem do mikrofonu u głośnika
  • kamera (w celu kontroli samodzielności pracy)
  • kartka i czarny długopis do rozwiązywania zadań
  • urządzenie do skanowania/ zrobienia zdjęcia zapisanych odpowiedzi
  • dozwolone materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

biologia

linijka

kalkulator prosty

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

chemia

linijka

kalkulator prosty

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

fizyka

linijka

kalkulator prosty

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

geografia

linijka

kalkulator prosty

lupa (opcjonalnie)

historia

lupa (opcjonalnie)

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny

matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty

Wybrane wzory matematyczne

WOS

kalkulator prosty

 

Przedmiot

Termin

Język polski PP

21.01.2021 r.

Godz. 7.30

Biologia PR

Godz. 12.00

Matematyka PP

22.01.2021 r.

Godz. 7.30

Historia PR

Godz. 12.00

Język angielski/Język niemiecki/ Język rosyjski/ Język hiszpański PP

25.01.2021 r.

Godz. 7.30

Język angielski PR

Godz. 12.00

Język polski PR

26.01.2021 r.

Godz. 7.30

Chemia PR

Godz. 12.00

Matematyka PR

27.01.2021 r.

Godz. 7.30

Wiedza o społeczeństwie PR

Godz. 12.00

Geografia PR

28.01.2021 r.

Godz. 7.30

Fizyka PR

Godz. 12.00

Język niemiecki /Język rosyjski/ Język hiszpański PR

29.01.2021 r.

Godz. 7.30

 

 

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych


Matura 2021 2021-01-14 18:35:39

Na stronie internetowej OKE w Krakowie została opublikowana informacja o egzaminie maturalnym w 2021 r. OKE w Krakowie informuje, że egzamin maturalny przeprowadzany będzie z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się będzie wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1). 

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z informacjami, które zostały opublikowane na stronie OKE w Krakowie.

Deklaracja maturalna z wnioskiem o przekierowanie do innej szkoły


Matura 2021 2020-12-30 10:34:40

Absolwenci, którzy zamierzają w dniu 31.12.2020 roku złożyć deklarację maturalną z wnioskiem o przekierowanie do innej szkoły niż szkoła macierzysta, proszone są o dostarczenie deklaracji najpóźniej do godziny 13. Wiąże się to z koniecznością zgłoszenia deklaracji w nowym systemie SIOEO.

Wydawanie świadectw maturalnych


Matura 2021 2020-08-10 13:36:13

11 sierpnia 2020 r. od godz. 8.30 do 14.00 na hali gimnastycznej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 12 sierpnia  dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 11 sierpnia 2020 r., absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy o wchodzenie na halę gimnastyczną bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw:
1. klasa A, klasa B, klasa C01;
2. klasa C02-C29, klasa D, klasa E01-E12;
3.klasa E13-E30, klasa F, klasa G01-G23;
4.klasa G24, klasa H, klasa I oraz absolwenci z ubiegłych lat.

Przypominamy, że  czekając na wejście do szkoły i podejście do stanowiska odbioru dokumentów, absolwenci muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).

Szkoła przygotowana na egzaminy maturalne


Matura 2021 2020-06-05 14:04:42

Drodzy maturzyści!

Jesteśmy przygotowani na Wasze przybycie na egzaminy maturalne. Od Was oczekujemy sprawdzenia drogi przejścia na wskazaną w harmonogramie salę egzaminacyjną. Realizując wytyczne GIS i MZ opublikowaliśmy w zakładce MATURA wszelkie informacje, z którymi musicie się zapoznać. Bardzo ważne jest sprawdzenie wejść do szkoły na poszczególne dni, ponieważ będą otwarte tylko wskazane drzwi wejściowe.

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, kalkulatora prostego (na wskazane egzaminy), dowodu tożsamości i maseczki/przyłbicy. W związku z koniecznością wietrzenia sal i zmienną pogodą ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). Na salach egzaminacyjnych może być chłodno.  

Do zobaczenia w poniedziałek

Harmonogram egzaminów maturalnych i hasła dostępu do systemu OBIEG w OKE Kraków


Matura 2021 2020-06-01 14:22:29

Informujemy tegorocznych absolwentów, że pełne harmonogramy egzaminów maturalnych i hasła dostępu do systemu OBIEG zostały przekazane wychowawcom klas.

Absotwentów z ubiegłych lat prosimy o odebranie harmogogramu i hasła dostępu do systemu OBIEG w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00. Informację o harmonogramie w wyjątkowych sytuacjach można uzyskać telefonicznie (15 842 69 45).

Lista zdających - fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS


Matura 2021 2020-06-01 19:11:01

Ze wzgledu na wytyczne MZ i GIS dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu w dobie pandemii COVID 19 publikujemy dla zdających informacje nt. organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. Poniżej zostały opisane 3 wejścia do szkoły na sale egzaminacyjne dla poszczególnych grup maturzystów. 

Wejścia maturzystów na sale egzaminacyjne z zachowaniem wytycznych GIS i MZ - fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS


Sortuj po kategorii:
Aktualności