Kategoria: Matura 2024

SZKOŁA PRZED MATURAMI


Matura 2024 2024-05-07 11:04:03

Drodzy maturzyści!

Jesteśmy przygotowani na Wasze przybycie na egzaminy maturalne. Od Was oczekujemy sprawdzenia drogi wejścia na wskazaną w harmonogramie salę egzaminacyjną (harmonogramy otrzymaliście od wychowawcy).  

Pamiętajcie ozabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, kalkulatora prostego lub naukowego (na wskazane egzaminy), dowodu tożsamości. Na sali egzaminacyjnej zabronione jest  wnoszenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. Zabronione jest nie tylko ich używanie, ale już same ich posiadanie podczas rozwiązywania arkusza.  W związku ze zmienną pogodą ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). 

Wykaz sal przeznaczonych na szatnie sprawdzicie w wiadomości wysłanej przez dziennik lub w zakładce MATURA 2024 - Organizacja.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2024
Materiały i przybory pomocnicze

POWODZENIA!

Wydawanie świadectw maturalnych


Matura 2024 2023-07-21 11:55:44

7 lipca 2023 r. od godz. 8.30 do 14.15 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 8 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.
Świadectwa dojrzałosći będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 8 lipca 2023 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu  ZIU - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy absolwentów o wchodzenia  na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw :

 1. klasa A,  B 
 2. klasa C, D
 3. klasa E, F
 4. klasa G oraz absolwenci z ubiegłych lat

Wykaz sal przeznaczonych na szatnie dla maturzystów od 10 maja


Matura 2024 2023-05-09 21:14:01

Drodzy maturzyści!

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, kalkulatora prostego lub naukowego (na wskazane egzaminy), dowodu tożsamości  W związku z koniecznością wietrzenia sal i zmienną pogodą ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). Na salach egzaminacyjnych może być chłodno.  

Wykaz sal przeznaczonych na szatnie sprawdzicie TUTAJ

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023
Materiały i przybory pomocnicze

 

POWODZENIA!

Szkoła przed maturami


Matura 2024 2023-05-14 23:01:00

Drodzy maturzyści!

Jesteśmy przygotowani na Wasze przybycie na egzaminy maturalne. Od Was oczekujemy sprawdzenia drogi wejścia na wskazaną w harmonogramie salę egzaminacyjną (harmonogramy otrzymaliście od wychowawcy).  

Pamiętajcie o zabraniu ze sobą przyborów piśmienniczych, kalkulatora prostego lub naukowego (na wskazane egzaminy), dowodu tożsamości  W związku z koniecznością wietrzenia sal i zmienną pogodą ważne jest, abyście mieli dodatkowe okrycie wierzchnie (np. marynarkę, sweter, kardigan). Na salach egzaminacyjnych może być chłodno.  

Wykaz sal przeznaczonych na szatnie sprawdzicie TUTAJ

Harmonogram egzaminów maturalnych 2023
Materiały i przybory pomocnicze

POWODZENIA!

Informacja dla maturzystów


Matura 2024 2023-03-14 17:11:02

Zgodnie z zapowiedziami, w następnym tygodniu odbędą się wewnętrzne próbne matury wg zgłoszenia nauczycieli. We wtorek 21.03.2023 r.  w sali 36 i 37  od godz. 7.30-10.30 odbędzie się próbna matura z fizyki i WOS-u. Lista zgłoszonych uczniów dostępna TUTAJ

W czwartek 23.03.2023 r.  w sali 36 i 37  od godz. 7.30-10.30 odbędzie się próbna matura z biologii i geografii oraz w bibliotece szkolnej z historii. Lista zgłoszonych uczniów dostępna TUTAJ

Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych


Matura 2024 2023-03-03 13:43:54

Informujemy maturzystów, że w gablocie informacyjnej na parterze przy głównym wejściu do szkoły, został wywieszony Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych.

Próbne egzaminy maturalne ze wszystkich przedmiotów


Matura 2024 2022-12-09 12:26:56

Informujemy, że od 12 do 21 grudnia odbędą się w naszej szkole tzw. próbne egzaminy maturalne ze wszystkich zadeklarowanych przez was przedmiotów.  Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej. Listy zdających są wywieszone w gablocie przy wejściu głównym do szkoły oraz będą sukcesywnie  publikowane na stronie internetowej szkoły. HASŁO DOSTĘPU do list zdających zostanie wysłane wiadomością poprzez dziennik. Szczegóły organizacji pracy i realizacji lekcji w klasach maturalnych TUTAJ

Egzaminy będą przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi, korzystanie z dozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych).

Zdający nie może :

 • spóźnić się na egzamin;
 • opuszczać sali egzaminacyjnej do godz. 9.00  w sesji porannej i do godziny 14.00 w sesji południowej;
 • spożywać posiłków, pić napojów itp. z wyjątkiem wody mineralnej
  w butelce półlitrowej, którą nie może stać na stoliku.

Zobowiązujemy maturzystów, którzy  z nie będą mogli uczestniczyć w egzaminie próbnym o zgłoszeniu tego faktu telefonicznie w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach 7.30-14.30 ( tel. 15 842 69 45).


Próbna matura


Matura 2024 2022-09-26 18:47:48

Uczniowie klas maturalnych przystąpią w tym tygodniu do tzw. próbnego egzaminu maturalnego przygotowanego przez  Centralną Komisją Egzaminacyjną. Testu diagnostyczny ma pomóc w określeniu poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z:

 1. języka polskiego na poziomie podstawowym lista uczniów w salach
 2. matematyki na poziomie podstawowym lista uczniów w salach **UWAGA! Uczniowie, którzy posiadają "nowe" tablice matematyczne 2023 proszeni są o przyniesienie ich na egzamin
 3. języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. lista uczniów w salach

Test diagnostyczny od 28 do 30 września br., odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. 28 września br. (środa) – język polski na poziomie podstawowym (240 minut)
 2. 29 września br.(czwartek) – matematyka na poziomie podstawowym (180 minut)
 3. 30 września br.(piątek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski i język niemiecki.

Próbna matura będzie przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. 

Warto wiedzieć, że w 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2023 z każdego przedmiotu na każdym poziomie będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 są dostępne w prezentacji na stronie internetowej CKE.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje o organizacji próbnej matury (listy uczniów w salach, godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminów) zostały przesłane jako wiadomość poprzez dziennik.

WEWNĘTRZNE PRÓBNE MATURY


Matura 2024 2022-03-09 14:30:07

W dniu 15.03.2022 r. (wtorek)  godz. 7.30-10.20 odbędzie się próbna matura z matematyki  - poziom podstawowy 3cg,3dg,3eg,3fg (15 uczniów), 3gg.

W dniu 21.03.2022 r. (poniedziałek) godz. 7.30-10.30 odbędzie się matura z biologii i WOS-u wg listy zgłoszonych uczniów przez nauczycieli przedmiotu.

W dniu 22.03.2022 r. (wtorek) godz. 7.30-10.30 odbędzie się matura z fizyki i geografii wg listy zgłoszonych uczniów przez nauczycieli przedmiotu.

W dniu 24.03.2022 r. (czwartek) godz. 7.30-10.30  odbędzie się matura z chemii i historii wg listy zgłoszonych uczniów przez nauczycieli przedmiotu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W ZAKŁADCE MATURA - Matura 22- Matury próbne

Wydawanie świadectw maturalnych


Matura 2024 2021-07-02 12:42:59

5 lipca 2021 r. od godz. 8.30 do 14.00 na hali sportowej absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 6 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.00.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pisemnego upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od 5 lipca 2021 r. , absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie ZIU uzyskane wyniki egzaminów maturalnych wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów. Logowanie do systemu ZIU  - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Prosimy o wchodzenie na halę sportową bezpośrednim wejściem od strony parkingu. W hali będą przygotowane stanowiska odbioru świadectw:

1. klasa A,  B oraz absolwenci z ubiegłych lat
2. klasa C, D, E
3.klasa F,G
4.klasa H ,I


Przypominamy, że  czekając na wejście do szkoły i podejście do stanowiska odbioru dokumentów, absolwenci muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) lub  mieć zakryte usta i nos.

Sortuj po kategorii:
Wozek inwalidzki
Aktualności